بیش از 80 سال است که سیتیزن به عنوان یکی از برندهای قابل اعتماد و اطمینان در تولید محصولات مختلفی از جمله ساعت، دستگاه‌های الکترونیکی و صنعتی است که به لحاظ کیفیت همواره مورد تحسین همگان قرار گرفته است. ماشین حساب‌های سیتیزن دارای طیف بسیار وسیع و متنوعی از ماشین حساب‌های جیبی کوچک تا ماشین حساب‌های مهندسی و علمی پیشرفته در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف هستند.

دسته‌بندی
ساعت عقربه ای مردانه، ساعت عقربه ای زنانه، ست ساعت زنانه و مردانه، ساعت عقربه ای زنانه و مردانه
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
 •   ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد BI5000-87L  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد BI5000-87L
  ٪۲۰ تخفیف
  Citizen۳,۵۳۰,۰۰۰تومان
  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد BI5000-87L
  ۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 • ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه سیتی زن مدل 888GLست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه سیتی زن مدل 888GL
  Citizen
  ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه سیتی زن مدل 888GL
  ۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نیلگون آذر
 •  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد BE9182-06E ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد BE9182-06E
  ٪۹ تخفیف
  Citizen۵,۲۲۰,۰۰۰تومان
  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد BE9182-06E
  ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 • ست ساعت مچی عقربه ای سیتی زن مدل BI5070-57H - EU6090-54Hست ساعت مچی عقربه ای سیتی زن مدل BI5070-57H - EU6090-54H
  ٪۵۴ تخفیف
  Citizen۱۰,۷۸۰,۰۰۰تومان
  ست ساعت مچی عقربه ای سیتی زن مدل BI5070-57H - EU6090-54H
  ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 •  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد BE9183-03L  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد BE9183-03L
  ٪۴۰ تخفیف
  Citizen۴,۵۶۵,۰۰۰تومان
  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد BE9183-03L
  ۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 • ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه سیتی زن مدل AR0070-51A EG3220-58Aست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه سیتی زن مدل AR0070-51A EG3220-58A
  ٪۲۰ تخفیف
  Citizen۱۴,۴۰۰,۰۰۰تومان
  ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه سیتی زن مدل AR0070-51A EG3220-58A
  ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گالری تایم
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل BI5074-56Aساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل BI5074-56A
  ٪۱۰ تخفیف
  Citizen۲,۷۲۰,۰۰۰تومان
  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل BI5074-56A
  ۲,۴۴۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ
 •  ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن مدل EZ7000-50A ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن مدل EZ7000-50A
  ٪۲۰ تخفیف
  Citizen۴,۱۱۰,۰۰۰تومان
  ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن مدل EZ7000-50A
  ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 • ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه سیتی زن مدل AU1060-51A  GA1050-51Aست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه سیتی زن مدل AU1060-51A  GA1050-51A
  Citizen
  ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه سیتی زن مدل AU1060-51A  GA1050-51A
  ۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط واچ مارکت
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد CC3067-11Lساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد CC3067-11L
  ٪۱۰ تخفیف
  Citizen۱۹,۲۹۰,۰۰۰تومان
  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد CC3067-11L
  ۱۷,۳۶۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد AN3610-55Eساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد AN3610-55E
  ٪۳۵ تخفیف
  Citizen۵,۳۰۰,۰۰۰تومان
  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد AN3610-55E
  ۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 •  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد AN8169-58L ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد AN8169-58L
  ٪۳۵ تخفیف
  Citizen۵,۹۷۳,۰۰۰تومان
  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد AN8169-58L
  ۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل AU1065-58Eساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل AU1065-58E
  Citizen
  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل AU1065-58E
  ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خانه ساعت رمیزی
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد JR4046-03Eساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد JR4046-03E
  ٪۱۰ تخفیف
  Citizen۱۲,۶۳۰,۰۰۰تومان
  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد JR4046-03E
  ۱۱,۳۶۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد BI5006-81Lساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد BI5006-81L
  ٪۳۵ تخفیف
  Citizen۵,۰۴۰,۰۰۰تومان
  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد BI5006-81L
  ۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 • ست ساعت مچی عقربه ای سیتی زن مدل AW1370-51F FE6020-56Fست ساعت مچی عقربه ای سیتی زن مدل AW1370-51F FE6020-56F
  ٪۵۰ تخفیف
  Citizen۱۵,۶۵۰,۰۰۰تومان
  ست ساعت مچی عقربه ای سیتی زن مدل AW1370-51F FE6020-56F
  ۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد BI5000-10Eساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد BI5000-10E
  ٪۳۵ تخفیف
  Citizen۳,۳۶۰,۰۰۰تومان
  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد BI5000-10E
  ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل BU2071-10Lساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل BU2071-10L
  ٪۱۰ تخفیف
  Citizen۶,۲۱۰,۰۰۰تومان
  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل BU2071-10L
  ۵,۵۸۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل BV1116-80Eساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل BV1116-80E
  ٪۳۰ تخفیف
  Citizen۹,۲۸۰,۰۰۰تومان
  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل BV1116-80E
  ۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد BI5000-10Aساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد BI5000-10A
  ٪۳۰ تخفیف
  Citizen۲,۹۹۰,۰۰۰تومان
  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد BI5000-10A
  ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد AT2144-11Eساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد AT2144-11E
  Citizen
  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد AT2144-11E
  ۸,۴۴۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط واچ مارکت
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن مدل EQ9065-50Eساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن مدل EQ9065-50E
  Citizen
  ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن مدل EQ9065-50E
  ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 • ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه سیتی زن مدل BD0041-89A - ER0201-81Eست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه سیتی زن مدل BD0041-89A - ER0201-81E
  ٪۵۰ تخفیف
  Citizen۸,۹۹۰,۰۰۰تومان
  ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه سیتی زن مدل BD0041-89A - ER0201-81E
  ۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 • ساعت عقربه ای مردانه سیتی زن مدل BM8475-00Fساعت عقربه ای مردانه سیتی زن مدل BM8475-00F
  Citizen
  ساعت عقربه ای مردانه سیتی زن مدل BM8475-00F
  ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن مدل EW5502-51Pساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن مدل EW5502-51P
  ٪۱۰ تخفیف
  Citizen۸,۲۰۰,۰۰۰تومان
  ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن مدل EW5502-51P
  ۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ
 • ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه سیتی زن مدل J165-S086892 Eco-Driveست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه سیتی زن مدل J165-S086892 Eco-Drive
  Citizen
  ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه سیتی زن مدل J165-S086892 Eco-Drive
  ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لوکس استور
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن مدل EW5520-84Dساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن مدل EW5520-84D
  ٪۱۰ تخفیف
  Citizen۲۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
  ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن مدل EW5520-84D
  ۱۸,۹۴۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل AN3610-04Hساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل AN3610-04H
  ٪۴۰ تخفیف
  Citizen۵,۲۹۰,۰۰۰تومان
  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل AN3610-04H
  ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 • ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه سیتی زن مدل C 3368ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه سیتی زن مدل C 3368
  ٪۲۵ تخفیف
  Citizen۱,۳۸۰,۰۰۰تومان
  ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه سیتی زن مدل C 3368
  ۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مهدی یار کالا
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل AT2245-57Eساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل AT2245-57E
  ٪۱۰ تخفیف
  Citizen۵,۲۵۰,۰۰۰تومان
  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل AT2245-57E
  ۴,۷۲۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل BI1054-12E ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل BI1054-12E
  ٪۴۵ تخفیف
  Citizen۴,۲۳۰,۰۰۰تومان
  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل BI1054-12E
  ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل NJ0090-21Lساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل NJ0090-21L
  ٪۱۰ تخفیف
  Citizen۸,۹۸۰,۰۰۰تومان
  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل NJ0090-21L
  ۸,۰۸۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل AT8113-12Hساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل AT8113-12H
  Citizen
  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن مدل AT8113-12H
  ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گالری تایم
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد AT2431-87Lساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد AT2431-87L
  Citizen
  ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن کد AT2431-87L
  ۶,۵۶۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط واچ مارکت
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن مدل EM0503-83Xساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن مدل EM0503-83X
  ٪۱۰ تخفیف
  Citizen۴,۰۲۰,۰۰۰تومان
  ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن مدل EM0503-83X
  ۳,۶۱۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن مدل EW5490-59Aساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن مدل EW5490-59A
  ٪۱۰ تخفیف
  Citizen۱۲,۸۰۰,۰۰۰تومان
  ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن مدل EW5490-59A
  ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ