اورسوئیس

در اوایل سال 1924، نام تجاری CONTINENTAL به ثبت رسید. در سال 1960 برند EVER SWISS نیز آماده ثبت در سوئیس شد. در سال 2006 برند EVER SWISS را در سوئیس معرفی شد. این برند به صورت تخصصی به تولید و ساخت ساعت مشغول می باشد.