هریسون

برند هریسون در سال ۲۰۰۹ در زمینه تولید و عرضه عطر فعالیت خود را آغاز نمود. این برند در راستای پیشبرد اهداف خود که کارآفرینی و شناساندن سلیقه‌ی ایرانی در بازارهای جهانی‌ است، با ایجاد کارگاه تولیدی فعالیت خود را ادامه داده و سعی بر تولید عطرها با گنجایش مختلف برای مصارف متفاوت توجه داشته باشد. از جمله محصولات تولیدی این برند می‌توان به کیفیت اسانس توجهی ویژه‌ای داشت که باعث گردید این برند همواره در بازار به کیفیت عالی و پخش بو عالی شهره باشد.