لپیور
لپیور برند ایرانی است که به تازگی ثبت شده و به معنی پاک است. برای اولین بار از لپیور برای شامپو استفاده شده است. این نام برای اولین بار در ایران ثبت شده است.