بنیاد توانمند سازی دایان

توانمند سازی مادران دایان

خرید لباس به نفع مادران تنها

۲۱ تیر ۱۳۹۶
۱۱:۰۰
۳۹۸ بازدید

مادران زیادى در سرزمین ما زندگى می‌کنند که تمام بار زندگى را به تنهایى بر دوش می‌کشند. این مادران یا همسران‌شان را از دست داده‌اند و یا همسرانى معتاد و ناتوان دارند که نمی‌توانند هیچ حمایتى از آن‌ها به عمل بیاورند. در چنین شرایطی ...