راه های بلند شدن قد

راه های بلند شدن قد از طریق لباس پوشیدن

بلند نشان دادن قد با استفاده از مد

۲۷ بهمن ۱۳۹۵
۱۷:۰۰
۱۷۳۵ بازدید

راه های بلند شدن قد را می‌خواهید؟ جای درستی آمده‌اید! روش‌های زیر در اختیار شما هستند تا نه خودتان احساس کوتاه بودن کنید و نه دیگران فکر کنند کوتاه هستید. هیچ کدام از این راه‌ها هم ربطی به داروخانه و دکتر و روش‌های عجیب و غریب ندا ...