روز جهانی زن

روز جهانی زن هشتم مارس

روز جهانی زن ، قرمز بپوشید و قوی باشید!

۱۸ اسفند ۱۳۹۵
۱۱:۱۴
۳۱۵ بازدید

روز جهانی زن از آن مناسب‌هایی که هر ساله در بسیاری از کشورهای جهان همزمان در هشتم مارس جشن گرفته می‌شود، اما جشنی متفاوت  از جنس مقاومت و دستاوردهای زنان. هشتم مارس، از اولین باری که هشتم مارس به عنوان روز جهانی زن در یک روز یکشنب ...