روز سنجاق قفلی

داستان سنجاق قفلی!

۲۱ فروردین ۱۳۹۶
۱۶:۰۰
۸۶۱ بازدید

آدم باورش نمی‌شود وسیله‌ی به این سادگی، سنجاق قفلی را عرض می‌کنم، این همه داستان داشته باشد! به بهانه 21 فروردین، روز ثبت شدن این اختراع در تاریخ بشریت نگاهی انداخته‌ایم به داستان‌های جالب این وسیله تا ببینیم چه چیزهایی در طول تار ...