آغاز فعالیت ماهدخت به قبل از تیر ماه سال 95 مربوط می‌شود که در زمینه صنایع‌دستی شروع به فعالیت کرده و به‌دلیل این‌که تیم انجام دهنده مراحل ساخت دست‌سازه‌ها، متشکل از چندین دختر بوده لذا اسم ماهدخت را برای آن انتخاب و در ابتدا در زمینه بافت دستبند فعالیت داشته که به مرور زمان در بقیه حیطه‌ها ازجمله زیورآلات رزینی (آویز، سنجاق‌سینه، گیره‌روسری، دستبند، انگشتر، جاسوییجی، کوشواره و... ) مشغول به فعالیت شده و تا کنون بیش از 100مدل اثار هنری مختلف خلق کرده و به نمایش گذاشته‌اند.

دسته‌بندی
ست زیورآلات زنانه، گوشواره زنانه، گردنبند زنانه، لوازم جانبی و اکسسوری عینک، دستبند زنانه، گل سینه زنانه، انگشتر زنانه، جاکلیدی زنانه و مردانه
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
 • نیم ست زنانه ماه دخت طرح پروانه کد 179 نیم ست زنانه ماه دخت طرح پروانه کد 179
  ماه دخت
  نیم ست زنانه ماه دخت طرح پروانه کد 179
  ۴۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • بند عینک ماه دخت کد 04بند عینک ماه دخت کد 04
  ماه دخت
  بند عینک ماه دخت کد 04
  ۱۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • بند عینک ماه دخت مدل 02بند عینک ماه دخت مدل 02
  ماه دخت
  بند عینک ماه دخت مدل 02
  ۱۳,۸۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • نیم ست برنجی گالری ماهدخت کد 116نیم ست برنجی گالری ماهدخت کد 116
  ماه دخت
  نیم ست برنجی گالری ماهدخت کد 116
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • گوشواره زنانه ماه دخت کد 178گوشواره زنانه ماه دخت کد 178
  ماه دخت
  گوشواره زنانه ماه دخت کد 178
  ۲۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • گوشواره زنانه ماه دخت طرح انار کد 139گوشواره زنانه ماه دخت طرح انار کد 139
  ماه دخت
  گوشواره زنانه ماه دخت طرح انار کد 139
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • نیم ست برنجی گالری ماهدخت کد 29نیم ست برنجی گالری ماهدخت کد 29
  ماه دخت
  نیم ست برنجی گالری ماهدخت کد 29
  ۵۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • نیم ست برنجی گالری ماهدخت کد 63نیم ست برنجی گالری ماهدخت کد 63
  ماه دخت
  نیم ست برنجی گالری ماهدخت کد 63
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • گردنبند زنانه ماهدخت طرح مرغ آمین کد 129گردنبند زنانه ماهدخت طرح مرغ آمین کد 129
  ماه دخت
  گردنبند زنانه ماهدخت طرح مرغ آمین کد 129
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • گردنبند زنانه ماه دخت طرح مرغ آمین کد 130گردنبند زنانه ماه دخت طرح مرغ آمین کد 130
  ماه دخت
  گردنبند زنانه ماه دخت طرح مرغ آمین کد 130
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • نیم ست برنجی گالری ماهدخت کد 92نیم ست برنجی گالری ماهدخت کد 92
  ماه دخت
  نیم ست برنجی گالری ماهدخت کد 92
  ۵۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • گوشواره زنانه ماه دخت طرح سکه کد 147گوشواره زنانه ماه دخت طرح سکه کد 147
  ماه دخت
  گوشواره زنانه ماه دخت طرح سکه کد 147
  ۳۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • دستبند زنانه ماهدخت طرح انار قرمز کد 149دستبند زنانه ماهدخت طرح انار قرمز کد 149
  ماه دخت
  دستبند زنانه ماهدخت طرح انار قرمز کد 149
  ۲۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • نیم ست زنانه ماه دخت طرح سنتی کد 164نیم ست زنانه ماه دخت طرح سنتی کد 164
  ماه دخت
  نیم ست زنانه ماه دخت طرح سنتی کد 164
  ۶۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • نیم ست برنجی گالری ماهدخت کد 121نیم ست برنجی گالری ماهدخت کد 121
  ماه دخت
  نیم ست برنجی گالری ماهدخت کد 121
  ۵۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • گوشواره زنانه ماه دخت طرح انار کد 133گوشواره زنانه ماه دخت طرح انار کد 133
  ماه دخت
  گوشواره زنانه ماه دخت طرح انار کد 133
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • نیم ست برنجی گالری ماهدخت کد 106نیم ست برنجی گالری ماهدخت کد 106
  ماه دخت
  نیم ست برنجی گالری ماهدخت کد 106
  ۵۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • گوشواره زنانه ماه دخت طرح گل و منگوله کد 177 گوشواره زنانه ماه دخت طرح گل و منگوله کد 177
  ماه دخت
  گوشواره زنانه ماه دخت طرح گل و منگوله کد 177
  ۱۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • بند عینک ماه دخت کد 05 بند عینک ماه دخت کد 05
  ماه دخت
  بند عینک ماه دخت کد 05
  ۱۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • گردنبند زنانه ماه دخت طرح مرغ و کشکول کد 142گردنبند زنانه ماه دخت طرح مرغ و کشکول کد 142
  ماه دخت
  گردنبند زنانه ماه دخت طرح مرغ و کشکول کد 142
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • انگشتر زنانه ماه دخت کد 131انگشتر زنانه ماه دخت کد 131
  ماه دخت
  انگشتر زنانه ماه دخت کد 131
  ۲۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • گوشواره زنانه ماه دخت کد 154گوشواره زنانه ماه دخت کد 154
  ماه دخت
  گوشواره زنانه ماه دخت کد 154
  ۴۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • نیم ست برنجی گالری ماهدخت کد 36نیم ست برنجی گالری ماهدخت کد 36
  ماه دخت
  نیم ست برنجی گالری ماهدخت کد 36
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • گوشواره زنانه ماه دخت کد 153گوشواره زنانه ماه دخت کد 153
  ماه دخت
  گوشواره زنانه ماه دخت کد 153
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • دستنبند زنانه ماهدخت کد 146دستنبند زنانه ماهدخت کد 146
  ماه دخت
  دستنبند زنانه ماهدخت کد 146
  ۲۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • نیم ست زنانه ماه دخت طرح انار کد 162نیم ست زنانه ماه دخت طرح انار کد 162
  ماه دخت
  نیم ست زنانه ماه دخت طرح انار کد 162
  ۴۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • گوشواره زنانه ماهدخت کد 148گوشواره زنانه ماهدخت کد 148
  ماه دخت
  گوشواره زنانه ماهدخت کد 148
  ۲۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • گردنبند زنانه ماه دخت کد 183 گردنبند زنانه ماه دخت کد 183
  ماه دخت
  گردنبند زنانه ماه دخت کد 183
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • گردنبند گالری ماهدخت کد 119گردنبند گالری ماهدخت کد 119
  ماه دخت
  گردنبند گالری ماهدخت کد 119
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • نیم ست گالری ماهدخت کد 122نیم ست گالری ماهدخت کد 122
  ماه دخت
  نیم ست گالری ماهدخت کد 122
  ۵۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • نیم ست زنانه ماه دخت طرح گل کد 174نیم ست زنانه ماه دخت طرح گل کد 174
  ماه دخت
  نیم ست زنانه ماه دخت طرح گل کد 174
  ۴۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • گوشواره زنانه ماه دخت کد 156گوشواره زنانه ماه دخت کد 156
  ماه دخت
  گوشواره زنانه ماه دخت کد 156
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • نیم ست زنانه ماهدخت کد 158نیم ست زنانه ماهدخت کد 158
  ماه دخت
  نیم ست زنانه ماهدخت کد 158
  ۴۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • سنجاق سینه ماه دخت طرح پرنده کد 145سنجاق سینه ماه دخت طرح پرنده کد 145
  ماه دخت
  سنجاق سینه ماه دخت طرح پرنده کد 145
  ۲۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • نیم ست برنجی گالری ماهدخت کد 120نیم ست برنجی گالری ماهدخت کد 120
  ماه دخت
  نیم ست برنجی گالری ماهدخت کد 120
  ۵۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت
 • بند عینک ماه دخت مدل 01بند عینک ماه دخت مدل 01
  ماه دخت
  بند عینک ماه دخت مدل 01
  ۲۸,۳۵۰ تومان
  فروش توسط ماه دخت