نورلکو
از اوایل دهه 1940 ، Philco به طور قانونی قادر به جلوگیری از استفاده از نام "Philips" در هر کالایی بود که در ایالات متحده به بازار عرضه می‌شود، زیرا به نظر می‌رسید که این دو نام به نظر مشابه می‌رسند و ممکن است باعث دعوا شود. در نتیجه، در عوض، فیلیپس از نام Norelco، مخفف "شرکت آمریکایی شمالی فیلیپس [الکتریکی استفاده کرد. سپس فیلیپس محصولات الکترونیکی مصرفی آمریکایی خود را به عنوان مگناوکس مجدداً معرفی کرد، اما نام Norelco را برای سایر محصولات آمریکایی خود حفظ کرد. هنگامی که فیلیپس فیلیکو را در سال 1981 خریداری کرد، فیلیپس توانست آزادانه از نام فیلیپس برای همه محصولات آمریکایی خود استفاده کند، اما آن‌ها تصمیم گرفتند تا نام Norelco را برای وسایل مراقبت شخصی ، و نام Magnavox برای لوازم الکترونیکی استفاده کنند.