اوتی

شرکت ارکا طب تجهیز پویا چندین سال است که فعالیت خود را در زمینه محصولات ارتوپدی و کمک درمانی شروع کرده است. این شرکت از سال 1380 فعالت خود را با محصولات ارتوپدی اندک شروع کرد و پس از چند سال با گرفتن مجوزهای مربوطه، سایت تخصصی را در این زمینه ایجاد وبا گسترده کردن تنوع کالاها به فروش محصولات خود به طور مستقیم از طریق سایت پرداخت.
متاسفانه کالایی با شرایط مورد نظر شما موجود نیست
متاسفانه کالایی با شرایط مورد نظر شما موجود نیست