انتخاب سایز
برندها
قیمت
نوع
ساده (پلاک دار)، ساده، سینه ریز، آویز گردنبند (پلاک)، زنجیر، خانم‌ها، دست ساز
جنس پلاک
طلا، سنگ، پلاتین
جنس زنجیر
طلا، استیل، سنگ
مرتب سازی بر اساس:
 • گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0358گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0358
  ٪۱۱ تخفیف
  مایا ماهک۱,۴۵۴,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0358
  ۱,۲۹۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0362گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0362
  ٪۱۱ تخفیف
  مایا ماهک۲,۳۴۲,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0362
  ۲,۰۸۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0357گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0357
  ٪۱۱ تخفیف
  مایا ماهک۱,۶۶۷,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0357
  ۱,۴۸۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار زنانه ماهک مدل MM0404گردنبند طلا 18 عیار زنانه ماهک مدل MM0404
  ٪۱۱ تخفیف
  مایا ماهک۲,۰۳۰,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار زنانه ماهک مدل MM0404
  ۱,۸۰۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0959گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0959
  ٪۱۱ تخفیف
  مایا ماهک۱,۳۰۴,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0959
  ۱,۱۶۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار زنانه نیوانی مدل GA150گردنبند طلا 18 عیار زنانه نیوانی مدل GA150
  ٪۱۰ تخفیف
  نیوانی۱,۷۸۹,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار زنانه نیوانی مدل GA150
  ۱,۶۰۴,۵۵۰ تومان
  فروش توسط نیوانی شرق
 • گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0370گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0370
  ٪۱۱ تخفیف
  مایا ماهک۱,۸۷۶,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0370
  ۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0397گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0397
  ٪۱۱ تخفیف
  مایا ماهک۳,۱۱۲,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0397
  ۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0405گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0405
  ٪۱۱ تخفیف
  مایا ماهک۳,۹۹۵,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0405
  ۳,۵۵۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار زنانه مانچو مدل Sfg625گردنبند طلا 18 عیار زنانه مانچو مدل Sfg625
  ٪۲۵ تخفیف تک سایز
  مانچو۱,۵۹۰,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار زنانه مانچو مدل Sfg625
  ۱,۱۹۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مانچو
 • گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0958گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0958
  ٪۱۱ تخفیف تک سایز
  مایا ماهک۱,۲۵۷,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0958
  ۱,۱۱۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار زنانه زرمان مدل ZMM0949گردنبند طلا 18 عیار زنانه زرمان مدل ZMM0949
  ٪۱۱ تخفیف
  زرمان۹۲۹,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار زنانه زرمان مدل ZMM0949
  ۸۲۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0910گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0910
  ٪۱۱ تخفیف
  مایا ماهک۱,۷۱۱,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0910
  ۱,۵۲۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0941گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0941
  ٪۱۱ تخفیف
  مایا ماهک۱,۲۷۰,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0941
  ۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0899گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0899
  ٪۱۱ تخفیف تک سایز
  مایا ماهک۴,۵۵۸,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0899
  ۴,۰۵۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0630گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0630
  ٪۱۱ تخفیف تک سایز
  مایا ماهک۲,۶۲۳,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0630
  ۲,۳۳۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0538گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0538
  ٪۱۱ تخفیف
  مایا ماهک۹۷۲,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0538
  ۸۶۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0926گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0926
  ٪۱۱ تخفیف
  مایا ماهک۱,۷۵۵,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0926
  ۱,۵۶۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار زنانه مدل MM0953گردنبند طلا 18 عیار زنانه مدل MM0953
  ٪۱۱ تخفیف
  متفرقه۱,۵۰۱,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار زنانه مدل MM0953
  ۱,۳۳۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار زنانه زرمان مدل ZMM0948گردنبند طلا 18 عیار زنانه زرمان مدل ZMM0948
  ٪۱۱ تخفیف
  زرمان۲,۷۶۱,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار زنانه زرمان مدل ZMM0948
  ۲,۴۵۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0965گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0965
  ٪۱۱ تخفیف تک سایز
  مایا ماهک۵۰۳,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0965
  ۴۴۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0956گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0956
  ٪۱۱ تخفیف تک سایز
  مایا ماهک۹۸۹,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0956
  ۸۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0960گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0960
  ٪۱۱ تخفیف تک سایز
  مایا ماهک۱,۱۳۹,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0960
  ۱,۰۱۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0955گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0955
  ٪۱۱ تخفیف تک سایز
  مایا ماهک۱,۱۱۷,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0955
  ۹۹۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار زرمان مدل ZMM0844گردنبند طلا 18 عیار زرمان مدل ZMM0844
  ٪۱۱ تخفیف
  زرمان۳,۴۵۶,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار زرمان مدل ZMM0844
  ۳,۰۷۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0372 - مایا ماهکگردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0372 - مایا ماهک
  ٪۱۱ تخفیف
  مایا ماهک۴,۱۱۳,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0372 - مایا ماهک
  ۳,۶۶۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0612گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0612
  ٪۱۱ تخفیف
  مایا ماهک۱,۹۶۱,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0612
  ۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0957گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0957
  ٪۱۱ تخفیف
  مایا ماهک۱,۲۷۱,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0957
  ۱,۱۳۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0363گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0363
  ٪۱۱ تخفیف
  مایا ماهک۲,۹۷۶,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0363
  ۲,۶۴۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • نیم ست طلا 18 عیار ماهک مدل MM0713نیم ست طلا 18 عیار ماهک مدل MM0713
  ٪۱۱ تخفیف تک سایز
  مایا ماهک۱,۷۷۰,۰۰۰تومان
  نیم ست طلا 18 عیار ماهک مدل MM0713
  ۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار زرمان مدل ZMM0838گردنبند طلا 18 عیار زرمان مدل ZMM0838
  ٪۱۱ تخفیف
  زرمان۲,۶۰۶,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار زرمان مدل ZMM0838
  ۲,۳۱۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0894گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0894
  ٪۱۱ تخفیف تک سایز
  مایا ماهک۳۲۴,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0894
  ۲۸۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0791 - مایا ماهکگردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0791 - مایا ماهک
  ٪۱۱ تخفیف تک سایز
  مایا ماهک۲,۳۸۱,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0791 - مایا ماهک
  ۲,۱۱۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0961گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0961
  ٪۱۱ تخفیف تک سایز
  مایا ماهک۱,۱۲۴,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0961
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مایا ماهک
 • گردنبند طلا 18 عیار مانچو مدل sfg616گردنبند طلا 18 عیار مانچو مدل sfg616
  ٪۲۵ تخفیف
  مانچو۶۵۰,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار مانچو مدل sfg616
  ۴۸۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مانچو
 • گردنبند طلا 18 عیار زنانه مانچو مدل sfg631گردنبند طلا 18 عیار زنانه مانچو مدل sfg631
  ٪۲۵ تخفیف
  مانچو۴۴۰,۰۰۰تومان
  گردنبند طلا 18 عیار زنانه مانچو مدل sfg631
  ۳۲۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مانچو
گردنبند طلا زنانه