فروشگاه اینترنتی خرید لباس و پوشاک دیجی‌استایل

gallery
دامن پایه

آموزش تصویری رسم الگوی دامن پایه با دو متد مولر و گرلاوین

اگر یک لباس وجود داشته باشد که از گذشته‌های دور تاریخ غنی داشته باشد، قطعا دامن است. دامن علیرغم این که به عنوان یک لباس استاندارد برای زنان و مردان در تمام فرهنگ‌های باستان مانند آسیا و مصر بوده است، اکنون تبدیل به یک لباس ضروری در کمد لباس‌هایمان شده است. دامن پایه یا دامن راسته (Straight Skirt)، ساده‌ترین فرم دامن است که پایه‌ی رسم بسیاری از الگوهای دامن‌های دیگر است. در این مطلب رسم الگوی دامن پایه را با استفاده از دو متد مهم و رایج یعنی «مولر» و «گرلاوین» یاد می‌گیرید. پس با مجله‌ی دیجی‌استایل همراه باشید.

دامن پایه

رسم دامن پایه به روش مولر

برای رسم الگوی دامن پایه به روش مولر، به ۴ اندازه­‌ی دورکمر، دورباسن، قد کمر تا باسن و قد دامن نیاز داریم.

در اینجا اندازه­‌های استاندارد برای سایز ۴۰، و قد دامن را ۶۰ سانتیمتر در نظر می­‌گیریم. شما می­‌توانید با اندازه­‌های خودتان الگو را رسم کنید.

 • دور کمر: ۷۰ سانتیمتر
 • دور باسن: ۱۰۰ سانتیمتر
 • قد کمر تا باسن: ۲۰ سانتیمتر
 • قد دامن: ۶۰ سانتیمتر

۱. رسم کادر دامن

۱.
ابتدا کادر دامن را رسم می‌­کنیم.

 • عرض کادر : (۱ الی ۲ سانتی­متر) + (۲÷دور باسن)، (خط AB و CD)
 • طول کادر : بلندی قد دامن، (خط AC و خط BD)

نکته: ۱ الی ۲ سانتی­‌متر، مقدار آزادی است که به دامن می‌­دهیم و به جنس پارچه بستگی دارد. اگر پارچه‌ی دامن شما ضخیم و بدون کشش باشد، ۲ سانتی‌­متر آزادی نیاز داریم، در غیر اینصورت همان ۱ سانتی‌­متر کافی است.

۲.
با توجه به اندازه‌های بالا، عرض دامن ما برابر است با: ۵۲=۲+۵۰=۲÷۱۰۰

۳.
طول کادر برابر با قد دامن یعنی ۶۰ سانتیمتر است.

۴.
درز پهلو (خط EF) را هم به این صورت به دست می‌آوریم که عرض کادر را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌­کنیم: ۲۶=۲÷۵۲

۵.
بلندی کمر تا باسن را روی طول کادر علامت می‌­زنیم و بهم وصل می­‌کنیم (خط باسن GI).

دامن پایه مولر

۲. محاسبه‌ی پنس‌­ها

کادر را براساس دور باسن رسم کرده­‌ایم و مقدار پنس­‌ها از اختلاف بین دور باسن و دور کمر به دست می‌­آید. برای محاسبه‌ی پنس­‌ها به دو روش می­‌توانیم عمل کنیم:

روش اول: ۱/۲ کمر + ۱ را روی خط کمر از سمت چپ داخل می‌­شویم و علامت می­‌زنیم. مقدار باقیمانده، اندازه‌ی کل پنس­‌ها است.

روش دوم: ۱/۲ دور کمر + ( ۱ سانتی­متر آزادی) را محاسبه می‌­کنیم و از ۱/۲ دور باسن + ( ۱ الی ۲ سانتی­متر آزادی) کم می­‌کنیم.

 • ۱/۲ دور کمر + ۱: ۳۶=۱+۳۵=۲÷۷۰
 • ۱/۲ دور باسن +۲: ۵۲=۲+۵۰=۲÷۱۰۰ 
 • اختلاف دور کمر و دور باسن: ۱۶=۳۶-۵۲

اندازه‌گیری عمق پنس‌ها در دامن راسته مولر

۳. محاسبه‌ی عمق پنس‌­ها

برای محاسبه عمق پنس‌­ها اگر اندام ما یک فرم معمولی، بدون شکم بزرگ، لگن پهن و یا ستون فقرات منحنی شکل باشد، نصف اندازه‌ی پنس به دست آمده را در دو طرف کادر تقسیم می­‌کنیم به این صورت که: ۸=۲÷۱۶

۴. پنس پهلو

مقدار پنس به دست آمده در قسمت قبل را تقسیم بر ۲ می‌­کنیم و از دو طرف درز پهلو علامت می­‌زنیم به این صورت که: ۴=۲÷۸

یعنی ۴ سانتی­متر سمت راست درز پهلو را جدا می­‌کنیم و ۴ سانتیمتر دیگر در سمت چپ درز پهلو جدا می‌­کنیم.

از خط پهلو ۱ الی ۱/۵ سانتیمتر بالا می­‌رویم. بعد از این نقطه با خط کش منحنی، به صورت هلال به وسط جلو و وسط پشت وصل می­‌کنیم (تقریبا روی ۱/۳ خط کمر، هلال را تمام می­‌کنیم).

۳ سانتی­‌متر از خط باسن روی درز پهلو بالا آمده و علامت می­‌زنیم. حالا نقاط پنس پهلو را به این نقطه با خط کش منحنی به صورت هلال وصل می‌­کنیم.

پنس پهلو دامن راسته مولر

۵. پنس جلو

از ۸ سانتی­متر باقی‌مانده از مقدار پنس­‌ها، ۴ سانتی­متر به قسمت جلو و ۴ سانتی‌متر به قسمت پشت تعلق دارد. از سر پنس پهلو در قسمت جلو مقدار ۶ الی ۸ سانتی­متر به سمت وسط جلو روی خط کمر داخل می­‌شویم و علامت می­‌زنیم (زمانی که بخواهیم پنسمان به درز پهلو نزدیک‌تر باشد، ۶ سانتی­‌متر و اگر بخواهیم تقریبا در وسط دامن و به وسط جلو نزدیک‌تر باشد، ۸ سانتی­‌متر در نظر می‌­گیریم).

از این نقطه ۹ الی ۱۰ سانتی­متر، خط صافی را پایین می‌­آییم. عمق پنس جلو ۴ سانتیمتر است، پس ۲ سانتی­متر سمت چپ این نقطه و ۲ سانتیمتر سمت راست آن را علامت می­‌زنیم و با خط کش این نقاط را به انتهای خط صافی که کشیده‌­ایم وصل می‌­کنیم.

پنس جلو دامن راسته مولر

۶. پنس پشت

فاصله‌ی بین خط وسط پشت تا پنس پهلوی پشت را اندازه‌گیری می­‌کنیم و تقسیم بر ۲ می­‌کنیم. از این نقطه ۱۳ الی ۱۵ سانتی­متر پایین می­‌آییم. عمق پنس پشت نیز ۴ سانتی­متر است، پس ۲ سانتی­متر از طرفین این نقطه جدا کرده و به انتهای خط پنس وصل می­‌کنیم.

پنس پشت دامن راسته مولر

الگوی پایه­‌ی دامن ما به روش مولر آماده است.

رسم دامن پایه به روش گرلاوین

برای رسم دامن پایه به روش گرلاوین به اندازه­‌های زیر نیاز داریم:

 • دور کمر
 • دورباسن
 • قد کمر تا باسن
 • قد دامن

همچنین برای کنترل قد دامن به سه اندازه‌ی زیر نیز نیاز داریم:

 • قد کمر تا زمین از جلو
 • قد کمر تا زمین از پشت
 • قد کمر تا زمین از پهلو

نکته: زمانی که دامن شما مجلسی است و با کفش پاشنه بلند قرار است پوشیده شود، باید هنگام اندازه‌گیری کفش پاشنه‌دار خود را پوشیده باشد.

در اینجا اندازه­‌های استاندارد برای سایز ۴۰ را در نظر می­‌گیریم. شما می­‌توانید الگو را با توجه به اندازه­‌های خودتان رسم کنید.

 • دور کمر: ۷۰ سانتیمتر
 • دور باسن: ۱۰۰ سانتیمتر
 • قد کمر تا باسن: ۲۰ سانتیمتر
 • قد دامن: ۶۰ سانتیمتر

۱. رسم کادر دامن

برای رسم دامن ابتدا کادر دامن را رسم می‌کنیم.

 • عرض: ½ دور باسن (خط AB و CD)
 • طول: قد دامن از پهلو (خط AC و BD)
 • خط باسن بزرگ: از نقطه A و B مقدار بلندی باسن را پایین آمده (نقاط E و F)، این نقاط را به یکدیگر وصل می‌کنیم.
 • خط باسن کوچک: فاصله‌ی بین خط کمر تا خط باسن بزرگ را نصف می­‌کنیم. و خط باسن کوچک را رسم می­‌کنیم (نقاط H و G).

الگوی دامن پایه گرلاوین

۲. درز پهلو

برای رسم درز پهلو عرض کادر را تقسیم بر ۲ می­‌کنیم. عدد بدست آمده را با ۱ جمع می‌کنیم و از سمت وسط جلو (نقاط B و D) داخل می‌شویم (نقاط I و J).

این نقاط را به یکدیگر وصل می­‌کنیم.

خط پهلو دامن پایه گرلاوین

۳. رسم پنس‌­ها

 • پنس پهلو

۱.
از نقطه‌ی I به اندازه‌ی ۲/۵ سانتیمتر به سمت چپ و ۲/۵ سانتی­متر به سمت راست را علامت می­‌زنیم، (نقاط M و N). با خط کش منحنی به صورت هلال به خط باسن بزرگ وصل می­‌کنیم.

۲.
در قسمت پشت از نقطه‌ی A به اندازه‌ی ۲ سانتی­متر داخل می­‌شویم (نقطه‌ی O) و به نقطه E به صورت اریب وصل می‌­کنیم.

پنس پهلو دامن پایه گرلاوین

 • پنس پشت

۱.
فاصله بین نقطه‌ی O و M را اندازه می‌­گیریم و این فاصله تقسیم بر ۳ می­‌کنیم. از نقطه‌ی O به اندازه ۱/۳ این فاصله را داخل می­‌شویم (نقطه a).

۲.
مقدار بین نقطه‌ی O و a را اندازه می­‌گیریم. این اندازه را در ۳ جمع می­‌کنیم و از نقطه‌ی E روی خط باسن داخل می­‌شویم (نقطه c).

۳.
از نقطه‌ی a به اندازه ۳ سانتیمتر به سمت پهلو علامت می‌­زنیم (نقطه b).

۴.
نقاط a و b را به نقطه c با خط کش وصل می‌­کنیم.

پنس پشت دامن پایه گرلاوین

 • پنس‌های جلو

۱.
فاصله‌ی بین B و N را اندازه می­‌گیریم و تقسیم بر ۳ می­‌کنیم.

۲.
از نقطه‌ی B به اندازه ۱/۳ این اندازه را داخل می­‌شویم (نقطه‌ی d).

۳.
مقدار بین B و d را به اضافه‌ی ۱ می­‌کنیم و روی خط باسن بزرگ از نقطه‌ی F داخل می­‌شویم (نقطه‌ی f).

۴.
از نقطه‌ی d به اندازه‌ی ۳ سانتی­متر به سمت پهلو داخل می­‌شویم (نقطه‌ی e).

۵.
نقاط d و e را به نقطه‌ی f با خط کش وصل می­‌کنیم.

۶.
فاصله‌ی بین نقاط e و N را نصف می­‌کنیم (نقطه g).

۷.
از نقطه g خطی به صورت عمود به باسن کوچک رسم می­‌کنیم. (نقطه s)

۸.
از نقطه g به اندازه ۱ سانتی­‌متر به سمت چپ و راست علامت می­‌زنیم. این نقاط را به نقطه s با خط کش وصل می­‌کنیم.

پنس‌های جلو دامن پایه گرلاوین

کنترل قد دامن پایه

برای کنترل قد دامن، سه اندازه‌ی قد جلو، پشت و پهلو تا زمین را که اندازه گرفته بودید را با یکدیگر مقایسه می‌کنید. بلندترین قد را پیدا کرده و اختلاف دو قد دیگر را نسبت به آن بدست بیاورید (معمولا قد پهلو بلندتر است.)

مثال:

قد جلو از کمر تا زمین= ۱۰۴ سانتیمتر

قد پهلو از کمر تا زمین= ۱۰۵ سانتیمتر

قد پشت از کمر تا زمین= ۱۰۳ سانتیمتر

قد بلندتر که در اینجا پهلو است را با دو قد دیگر مقایسه می‌کنیم.

قد جلو نسبت به قد پهلو ۱ سانتیمتر کوتاه‌تر است، پس همین مقدار را در وسط پشت از خط کمر پایین می‌آییم. ازخط پهلو به صورت هلال به این نقطه وصل می‌کنیم.

قد پشت نسبت به قد پهلو ۲ سانتیمتر کوتاه‌تر است، پس همین مقدار را در وسط جلو از خط کمر پایین می‌آییم. ازخط پهلو به صورت هلال به این نقطه وصل می‌کنیم.

کنترل کمر دامن پایه گرلاوین

کنترل کمر

برای کنترل کمر ابتدا باید فاصله‌ی بین پنس‌ها را اندازه بگیریم. این مقدار باید اندازه‌ی نصف دور کمر باشد.

اگر فاصله بین پنس‌ها از نصف دور کمر کمتر باشد، از پهنای پنس‌های پهلو و پنس‌های ۳ سانتیمتری کم کنید.

اگر فاصله بین پنس‌ها از نصف دور کمر بیشتر باشد، سعی کنید به پهنای پنس‌های پهلو اضافه کنید و تا جای ممکن به پنس‌های ۳ سانتی‌متری دست نزنید. پهنای پنس‌های پهلو هم بیشتر از ۳/۵ تا ۴ سانتیمتر مجاز به اضافه کردن نیستید.

در غیر این صورت باید پنس کوچک را رسم کنید (معمولا در اندام‌هایی که اختلاف دور کمر و دور باسن زیاد باشد این اتفاق رخ می‌دهد).

دامن پایه‌ی شما به روش گرلاوین آماده است.

در آخر

دامن راسته

دامن یکی از قدیمی‌ترین سبک‌های پوشاک است که بشر آن را می‌شناسد. در قدیم مردان و زنان دامن می‌پوشیدند اما به مرور زمان این زن‌ها بودند که به پوشیدن دامن معروف شدند. با این وجود همچنان در لباس سنتی اسکاتلند مردان دامن می‌پوشند.

زنان دامن‌های خود را به عنوان نشانه‌ای از متانت و همچنین اعتبار خود می‌پوشیدند، زیرا قبل از انقلاب صنعتی پارچه گران بود. دامن‌ها در قرن نوزدهم به صورت حجیم و بلند بودند و روی کمر تأکید داشتند. اما بعد از قرن نوزده، آغاز تغییر در فرم دامن‌ها بود و هر چه زمان می‌گذشت، دامن‌ها به فرم بدن نزدیک‌تر می‌شدند. در قرن بیستم به دلیل سختی‌های جنگ، زنان ملزم به پوشیدن لباس‌های کوتاه‌تر شدند تا مناسب کار باشد و این گونه دامن با گذشت زمان کوتاه و کوتاه‌تر شد.

دامن می‌تواند با پنهان کردن نقاط ضعف و برجسته کردن قسمت‌هایی از بدن که می‌خواهید برای شما شگفتی ایجاد کند. تنها انتخاب شما این است که سبک خود را پیدا کنید.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.