گروه صنعتی کفش آقانژاد با مدیریت مهندس مهدی آقانژاد از سال 77 وارد عرصه تولید کفش به صورت دستی شد. تعریف اولیه مدیریت این واحد تولید روزانه 200 جفت کفش بود و در سال 80 به تولید انبوه روزانه 500 جفت کفش دستی رسید. از سال 84 با دارا بودن کادر مجرب و علمی و با به کارگیری ماشین‌آلات پیشرفته و همکاری متخصصین شرکت‌های داخلی شروع به تجهیز کارخانه جهت کفش‌های ماشینی در کنار کفش دستی نمود. کلیه محصولات شرکت از چرم طبیعی و دارای ضمانت می‌باشد. این گروه صنعتی عنوان واحد نمونه تولید کفش در سال 95 و 97 را کسب نموده است.
دسته‌بندی
کفش روزمره مردانه، کفش روزمره زنانه
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
 • کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10011-39کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10011-39
  ٪۱۷ تخفیف
  آقانژاد۳۸۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10011-39
  ۳۱۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10000-99کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10000-99
  ٪۱۷ تخفیف تک سایز
  آقانژاد۳۸۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10000-99
  ۳۱۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10009-39کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10009-39
  ٪۱۵ تخفیف
  آقانژاد۳۲۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10009-39
  ۲۷۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10009-59کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10009-59
  ٪۱۷ تخفیف
  آقانژاد۳۲۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10009-59
  ۲۶۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • کفش روزمره زنانه آقانژاد مدل 10021-99کفش روزمره زنانه آقانژاد مدل 10021-99
  ٪۱۵ تخفیف
  آقانژاد۲۴۹,۰۰۰تومان
  کفش روزمره زنانه آقانژاد مدل 10021-99
  ۲۱۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10022-99کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10022-99
  ٪۱۷ تخفیف
  آقانژاد۳۸۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10022-99
  ۳۱۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10015-99کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10015-99
  ٪۱۷ تخفیف
  آقانژاد۳۳۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10015-99
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • کفش روزمره زنانه آقانژاد مدل 10016-99کفش روزمره زنانه آقانژاد مدل 10016-99
  ٪۱۵ تخفیف
  آقانژاد۲۴۹,۰۰۰تومان
  کفش روزمره زنانه آقانژاد مدل 10016-99
  ۲۱۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10007-39کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10007-39
  ٪۱۷ تخفیف
  آقانژاد۳۸۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10007-39
  ۳۱۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10022-39کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10022-39
  ٪۱۷ تخفیف
  آقانژاد۳۸۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10022-39
  ۳۱۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • کفش روزمره زنانه آقانژاد مدل 10020-99کفش روزمره زنانه آقانژاد مدل 10020-99
  ٪۱۵ تخفیف
  آقانژاد۲۴۹,۰۰۰تومان
  کفش روزمره زنانه آقانژاد مدل 10020-99
  ۲۱۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10000-39کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10000-39
  ٪۱۷ تخفیف
  آقانژاد۳۸۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10000-39
  ۳۱۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10008-99کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10008-99
  ٪۱۷ تخفیف
  آقانژاد۳۴۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10008-99
  ۲۸۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10000-18کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10000-18
  ٪۱۷ تخفیف
  آقانژاد۳۸۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10000-18
  ۳۱۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10012-39کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10012-39
  ٪۱۷ تخفیف
  آقانژاد۳۴۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10012-39
  ۲۸۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10004-99کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10004-99
  ٪۱۶ تخفیف
  آقانژاد۳۷۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10004-99
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10014-99کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10014-99
  ٪۱۷ تخفیف
  آقانژاد۳۳۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10014-99
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • کفش روزمره زنانه آقانژاد مدل 10016-39کفش روزمره زنانه آقانژاد مدل 10016-39
  ٪۱۵ تخفیف
  آقانژاد۲۴۹,۰۰۰تومان
  کفش روزمره زنانه آقانژاد مدل 10016-39
  ۲۱۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10012-99کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10012-99
  ٪۱۷ تخفیف
  آقانژاد۳۴۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10012-99
  ۲۸۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10007-18کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10007-18
  ٪۱۷ تخفیف
  آقانژاد۳۸۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10007-18
  ۳۱۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10013-99کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10013-99
  ٪۱۶ تخفیف
  آقانژاد۳۱۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10013-99
  ۲۶۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10008-39کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10008-39
  ٪۱۶ تخفیف
  آقانژاد۳۴۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10008-39
  ۲۸۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10013-39کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10013-39
  ٪۱۶ تخفیف
  آقانژاد۳۱۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه آقانژاد مدل 10013-39
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل