کارینا
مسواک برقی کارینا مدل GX-958
۳٪
هارمن
مسواک برقی هارمن مدل KEMPHOR SONICX3
۴۰٪
اورال-بی
مسواک برقی اورال-بی مدل Vitality 3D white 100
۳٪
اورال-بی
مسواک برقی اورال-بی مدل pro 500
۱۶٪
پاریس استایل
جرم گیر دندان برقی پاریس استایل مدل TB1
۶٪
اورال-بی
مسواک برقی اورال-بی مدل MD 20 oxyjet
۸٪
در حال بارگزاری
مسواک برقی