وی جی ار
ست ماشین اصلاح مو بدن وی جی ار مدل V-175
۳۰٪
رمینگتون
ماشین اصلاح بدن رمینگتون مدل  BHT2000A
۱۴٪
اصلاح موی بدن آقایان