متفرقه
شانه مو کد 654
دکتر مورنینگ
برس مو دکتر مورنینگ مدل DR/PE1
گلدن رز
رژ مو گلدن رز مدل Chocolate Brown
۱۵٪
متفرقه
 برس مو مدل 02/B
دکتر مورنینگ
برس مو دکتر مورنینگ مدل 75
متفرقه
شانه مو مدل 01/A
۶۸٪
دکتر مورنینگ
 برس مو دکتر مورنینگ کد 1195.6
در حال بارگزاری