برندها
قیمت
نوع
اکسیدان ۲، اکسیدان ۱، اکسیدان ۳
قدرت اکسیدان
۹ درصد، ۶ درصد، ۱۲ درصد، ۳ درصد
مرتب سازی بر اساس:
 • اکسیدان 6 درصد مارال مدل 20vol حجم 150 میلی لیتراکسیدان 6 درصد مارال مدل 20vol حجم 150 میلی لیتر
  مارال
  اکسیدان 6 درصد مارال مدل 20vol حجم 150 میلی لیتر
  ۶,۳۰۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • اکسیدان مارال 9 درصد مدل 30vol حجم 150 میلی لیتراکسیدان مارال 9 درصد مدل 30vol حجم 150 میلی لیتر
  مارال
  اکسیدان مارال 9 درصد مدل 30vol حجم 150 میلی لیتر
  ۶,۷۰۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • اکسیدان مارال مدل CREAM شش درصدی حجم 1000 میلی لیتراکسیدان مارال مدل CREAM شش درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  مارال
  اکسیدان مارال مدل CREAM شش درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ۳۰,۶۰۰ تومان
  فروش توسط روژه نوین
 • اکسیدان والانسی نه درصدی حجم 150 میلی لیتراکسیدان والانسی نه درصدی حجم 150 میلی لیتر
  VALANCY
  اکسیدان والانسی نه درصدی حجم 150 میلی لیتر
  ۴,۴۸۰ تومان
  فروش توسط مهر افزون
 • اکسیدان والانسی شش درصدی حجم 150 میلی لیتراکسیدان والانسی شش درصدی حجم 150 میلی لیتر
  VALANCY
  اکسیدان والانسی شش درصدی حجم 150 میلی لیتر
  ۴,۵۰۰ تومان
  فروش توسط پرشین پرفیوم
 • اکسیدان والانسی شش درصدی حجم 4000 میلی لیتراکسیدان والانسی شش درصدی حجم 4000 میلی لیتر
  ٪۸ تخفیف
  VALANCY۶۵,۰۰۰تومان
  اکسیدان والانسی شش درصدی حجم 4000 میلی لیتر
  ۵۹,۹۰۰ تومان
  فروش توسط پخش آبگینه
 • اکسیدان والانسی کد 1221 شش درصدی حجم 750 میلی لیتراکسیدان والانسی کد 1221 شش درصدی حجم 750 میلی لیتر
  VALANCY
  اکسیدان والانسی کد 1221 شش درصدی حجم 750 میلی لیتر
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  فروش توسط مهر افزون
 • اکسیدان مارال مدل CREAM نه درصدی حجم 1000 میلی لیتراکسیدان مارال مدل CREAM نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  مارال
  اکسیدان مارال مدل CREAM نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ۲۶,۵۰۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • اکسیدان مارال مدل ANTI RED نه درصدی حجم 1000 میلی لیتراکسیدان مارال مدل ANTI RED نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  مارال
  اکسیدان مارال مدل ANTI RED نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ۲۹,۹۰۰ تومان
  فروش توسط پخش آندیا
 • اکسیدان 3 درصد مارال مدل 10vol حجم 150 میلی لیتراکسیدان 3 درصد مارال مدل 10vol حجم 150 میلی لیتر
  مارال
  اکسیدان 3 درصد مارال مدل 10vol حجم 150 میلی لیتر
  ۸,۵۰۰ تومان
  فروش توسط پخش آندیا
 • اکسیدان والانسی نه درصدی حجم 4000 میلی لیتراکسیدان والانسی نه درصدی حجم 4000 میلی لیتر
  ٪۸ تخفیف
  VALANCY۶۵,۰۰۰تومان
  اکسیدان والانسی نه درصدی حجم 4000 میلی لیتر
  ۵۹,۹۰۰ تومان
  فروش توسط پخش آبگینه
 • اکسیدان والانسی کد 1221 نه درصدی حجم 750 میلی لیتراکسیدان والانسی کد 1221 نه درصدی حجم 750 میلی لیتر
  VALANCY
  اکسیدان والانسی کد 1221 نه درصدی حجم 750 میلی لیتر
  ۱۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پرشین پرفیوم
 • اکسیدان بس مدل VOL20 شش درصدی حجم 120 میلی لیتراکسیدان بس مدل VOL20 شش درصدی حجم 120 میلی لیتر
  BES
  اکسیدان بس مدل VOL20 شش درصدی حجم 120 میلی لیتر
  ۲۴,۹۵۰ تومان
  فروش توسط درجه یک
 • اکسیدان مارال مدل ANTI RED نه درصدی حجم 150 میلی لیتراکسیدان مارال مدل ANTI RED نه درصدی حجم 150 میلی لیتر
  مارال
  اکسیدان مارال مدل ANTI RED نه درصدی حجم 150 میلی لیتر
  ۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • اکسیدان 12 درصد مارال مدل 40vol حجم 150 میلی لیتراکسیدان 12 درصد مارال مدل 40vol حجم 150 میلی لیتر
  مارال
  اکسیدان 12 درصد مارال مدل 40vol حجم 150 میلی لیتر
  ۶,۹۰۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • اکسیدان اسکالیم مدل VOL30 نه درصدی حجم 1000 میلی لیتراکسیدان اسکالیم مدل VOL30 نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  Eskalim
  اکسیدان اسکالیم مدل VOL30 نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ۶۵,۵۰۰ تومان
  فروش توسط روژه نوین
 • اکسیدان والانسی دوازده درصدی حجم 4000 میلی لیتراکسیدان والانسی دوازده درصدی حجم 4000 میلی لیتر
  ٪۵ تخفیف
  VALANCY۶۳,۰۰۰تومان
  اکسیدان والانسی دوازده درصدی حجم 4000 میلی لیتر
  ۵۹,۹۰۰ تومان
  فروش توسط پخش آبگینه
 • اکسیدان والانسی مدل 03 دوازده درصدی حجم 750 میلی لیتراکسیدان والانسی مدل 03 دوازده درصدی حجم 750 میلی لیتر
  VALANCY
  اکسیدان والانسی مدل 03 دوازده درصدی حجم 750 میلی لیتر
  ۱۴,۵۰۰ تومان
  فروش توسط پرشین پرفیوم
 • اکسیدان والانسی دوازده درصدی حجم 150 میلی لیتراکسیدان والانسی دوازده درصدی حجم 150 میلی لیتر
  VALANCY
  اکسیدان والانسی دوازده درصدی حجم 150 میلی لیتر
  ۴,۶۸۰ تومان
  فروش توسط مهر افزون
 • اکسیدان 6 درصد بس شماره 20 حجم 1000 میلی لیتراکسیدان 6 درصد بس شماره 20 حجم 1000 میلی لیتر
  BES
  اکسیدان 6 درصد بس شماره 20 حجم 1000 میلی لیتر
  ۱۲۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کارایب
 • اکسیدان نیو پرستژ کالر مدل VOL 2 نه درصدی حجم 120میلی لیتراکسیدان نیو پرستژ کالر مدل VOL 2 نه درصدی حجم 120میلی لیتر
  ٪۲۱ تخفیف
  Prestige۵,۹۴۰تومان
  اکسیدان نیو پرستژ کالر مدل VOL 2 نه درصدی حجم 120میلی لیتر
  ۴,۷۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • اکسیدان بس شماره 30 نه درصدی حجم 1000 میلی لیتراکسیدان بس شماره 30 نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  BES
  اکسیدان بس شماره 30 نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ۱۱۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط رز آرمیت پگاه
 • اکسیدان بیول مدل 20Vol شش درصدی حجم 750 میلی لیتریاکسیدان بیول مدل 20Vol شش درصدی حجم 750 میلی لیتری
  بیول
  اکسیدان بیول مدل 20Vol شش درصدی حجم 750 میلی لیتری
  ۲۱,۸۰۰ تومان
  فروش توسط توشه طلایی
 • اکسیدان گارنیک مدل Ocy20 شش درصدی حجم 1000 میلی لیتراکسیدان گارنیک مدل Ocy20 شش درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  Garnic
  اکسیدان گارنیک مدل Ocy20 شش درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ۵۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط توشه طلایی
 • اکسیدان مارال مدل CREAM دوازده درصدی حجم 1000 میلی لیتراکسیدان مارال مدل CREAM دوازده درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  مارال
  اکسیدان مارال مدل CREAM دوازده درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ۲۷,۳۰۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • اکسیدان نیو پرستژ کالر مدلVOL 1 شش درصدی حجم 120میلی لیتراکسیدان نیو پرستژ کالر مدلVOL 1 شش درصدی حجم 120میلی لیتر
  Prestige
  اکسیدان نیو پرستژ کالر مدلVOL 1 شش درصدی حجم 120میلی لیتر
  ۶,۴۰۰ تومان
  فروش توسط پینک لیدی
 • اکسیدان 9 درصدی آکوارلی مدل VOL. 30 حجم 150 میلی لیتراکسیدان 9 درصدی آکوارلی مدل VOL. 30 حجم 150 میلی لیتر
  aquarly
  اکسیدان 9 درصدی آکوارلی مدل VOL. 30 حجم 150 میلی لیتر
  ۶۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط رز آرمیت پگاه
 • اکسیدان بلیچ کو مدل 20ٰVOl شش درصدی حجم 1000 میلی لیتراکسیدان بلیچ کو مدل 20ٰVOl شش درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  BLEACH KO
  اکسیدان بلیچ کو مدل 20ٰVOl شش درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پرشین پرفیوم
 • اکسیدان بس مدل VOL30 نه درصدی حجم 120 میلی لیتراکسیدان بس مدل VOL30 نه درصدی حجم 120 میلی لیتر
  BES
  اکسیدان بس مدل VOL30 نه درصدی حجم 120 میلی لیتر
  ۳۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نگین پایتخت ایران زمین
 • اکسیدان بیول مدل 40Vol دوازده درصدی حجم 750 میلی لیتریاکسیدان بیول مدل 40Vol دوازده درصدی حجم 750 میلی لیتری
  بیول
  اکسیدان بیول مدل 40Vol دوازده درصدی حجم 750 میلی لیتری
  ۲۱,۸۰۰ تومان
  فروش توسط توشه طلایی
 • اکسیدان گارنیک مدل oxy30 cream نه درصدی حجم 1000 میلی لیتراکسیدان گارنیک مدل oxy30 cream نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  Garnic
  اکسیدان گارنیک مدل oxy30 cream نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • کرم اکسیدان ریتون مدل 30vol نه درصدی حجم 250 میلی لیترکرم اکسیدان ریتون مدل 30vol نه درصدی حجم 250 میلی لیتر
  Reyton
  کرم اکسیدان ریتون مدل 30vol نه درصدی حجم 250 میلی لیتر
  ۱۰۹,۹۰۰ تومان
  فروش توسط پخش آندیا
 • اکسیدان مارال مدل 30vol نه درصدی حجم 150 میلی لیتر بسته دو عددیاکسیدان مارال مدل 30vol نه درصدی حجم 150 میلی لیتر بسته دو عددی
  مارال
  اکسیدان مارال مدل 30vol نه درصدی حجم 150 میلی لیتر بسته دو عددی
  ۱۱,۹۵۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • اکسیدان مارال مدل 30Vol نه درصدی حجم 150 میلی لیتراکسیدان مارال مدل 30Vol نه درصدی حجم 150 میلی لیتر
  مارال
  اکسیدان مارال مدل 30Vol نه درصدی حجم 150 میلی لیتر
  ۷,۲۰۰ تومان
  فروش توسط آباکیس
 • اکسیدان نیو پرستژ کالر مدلVOL 3 دوازده درصدی حجم 1000میلی لیتراکسیدان نیو پرستژ کالر مدلVOL 3 دوازده درصدی حجم 1000میلی لیتر
  Prestige
  اکسیدان نیو پرستژ کالر مدلVOL 3 دوازده درصدی حجم 1000میلی لیتر
  ۲۷,۸۰۰ تومان
  فروش توسط گالری میکاپ
 • اکسیدان روت مدل professional نه درصدی حجم 180 میلی لیتراکسیدان روت مدل professional نه درصدی حجم 180 میلی لیتر
  روت
  اکسیدان روت مدل professional نه درصدی حجم 180 میلی لیتر
  ۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط درجه یک