برندها
قیمت
نوع
اکسیدان ۲، اکسیدان ۱، اکسیدان ۳
قدرت اکسیدان
۹ درصد، ۶ درصد، ۱۲ درصد، ۳ درصد
مرتب سازی بر اساس:
 • اکسیدان مارال 9 درصد مدل 30vol حجم 150 میلی لیتراکسیدان مارال 9 درصد مدل 30vol حجم 150 میلی لیتر
  maral
  اکسیدان مارال 9 درصد مدل 30vol حجم 150 میلی لیتر
  ۵,۵۵۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • اکسیدان مارال مدل CREAM شش درصدی حجم 1000 میلی لیتراکسیدان مارال مدل CREAM شش درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  maral
  اکسیدان مارال مدل CREAM شش درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ۲۳,۸۰۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • اکسیدان 6 درصد مارال مدل 20vol حجم 150 میلی لیتراکسیدان 6 درصد مارال مدل 20vol حجم 150 میلی لیتر
  maral
  اکسیدان 6 درصد مارال مدل 20vol حجم 150 میلی لیتر
  ۵,۹۰۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • اکسیدان والانسی نه درصدی حجم 150 میلی لیتراکسیدان والانسی نه درصدی حجم 150 میلی لیتر
  VALANCY
  اکسیدان والانسی نه درصدی حجم 150 میلی لیتر
  ۴,۲۰۰ تومان
  فروش توسط پخش آبگینه
 • اکسیدان والانسی شش درصدی حجم 150 میلی لیتراکسیدان والانسی شش درصدی حجم 150 میلی لیتر
  VALANCY
  اکسیدان والانسی شش درصدی حجم 150 میلی لیتر
  ۴,۷۰۰ تومان
  فروش توسط پرشین پرفیوم
 • اکسیدان مارال مدل ANTI RED نه درصدی حجم 1000 میلی لیتراکسیدان مارال مدل ANTI RED نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  maral
  اکسیدان مارال مدل ANTI RED نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ۲۷,۴۰۰ تومان
  فروش توسط پخش آندیا
 • اکسیدان اسکالیم مدل VOL30 نه درصدی حجم 1000 میلی لیتراکسیدان اسکالیم مدل VOL30 نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  Eskalim
  اکسیدان اسکالیم مدل VOL30 نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط روژه نوين
 • اکسیدان بیول مدل 30Vol نه درصدی حجم 150 میلی لیتراکسیدان بیول مدل 30Vol نه درصدی حجم 150 میلی لیتر
  بیول
  اکسیدان بیول مدل 30Vol نه درصدی حجم 150 میلی لیتر
  ۶,۷۰۰ تومان
  فروش توسط فروشگاه ماریا
 • اکسیدان 12 درصد مارال مدل 40vol حجم 150 میلی لیتراکسیدان 12 درصد مارال مدل 40vol حجم 150 میلی لیتر
  maral
  اکسیدان 12 درصد مارال مدل 40vol حجم 150 میلی لیتر
  ۵,۲۵۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • اکسیدان والانسی کد 1221 شش درصدی حجم 750 میلی لیتراکسیدان والانسی کد 1221 شش درصدی حجم 750 میلی لیتر
  VALANCY
  اکسیدان والانسی کد 1221 شش درصدی حجم 750 میلی لیتر
  ۱۳,۲۰۰ تومان
  فروش توسط پخش آبگینه
 • اکسیدان مارال مدل ANTI RED نه درصدی حجم 150 میلی لیتراکسیدان مارال مدل ANTI RED نه درصدی حجم 150 میلی لیتر
  maral
  اکسیدان مارال مدل ANTI RED نه درصدی حجم 150 میلی لیتر
  ۷,۲۰۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • اکسیدان والانسی کد 1221 نه درصدی حجم 750 میلی لیتراکسیدان والانسی کد 1221 نه درصدی حجم 750 میلی لیتر
  VALANCY
  اکسیدان والانسی کد 1221 نه درصدی حجم 750 میلی لیتر
  ۱۳,۱۹۰ تومان
  فروش توسط پخش آبگینه
 • اکسیدان اکیا مدل 1221 نه درصدی حجم 150 میلی لیتراکسیدان اکیا مدل 1221 نه درصدی حجم 150 میلی لیتر
  Okeea
  اکسیدان اکیا مدل 1221 نه درصدی حجم 150 میلی لیتر
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گالری شقایق
 • اکسیدان مارال مدل CREAM نه درصدی حجم 1000 میلی لیتراکسیدان مارال مدل CREAM نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  maral
  اکسیدان مارال مدل CREAM نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ۲۰,۶۰۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • اکسیدان 6 درصد مارال مدل 20vol حجم 150 میلی لیتر بسته 2 عددیاکسیدان 6 درصد مارال مدل 20vol حجم 150 میلی لیتر بسته 2 عددی
  maral
  اکسیدان 6 درصد مارال مدل 20vol حجم 150 میلی لیتر بسته 2 عددی
  ۱۲,۱۰۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • اکسیدان 6 درصد بس شماره 20 حجم 1000 میلی لیتراکسیدان 6 درصد بس شماره 20 حجم 1000 میلی لیتر
  BES
  اکسیدان 6 درصد بس شماره 20 حجم 1000 میلی لیتر
  ۱۱۱,۷۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی آرشیدا
 • اکسیدان بس مدل VOL20 شش درصدی حجم 120 میلی لیتراکسیدان بس مدل VOL20 شش درصدی حجم 120 میلی لیتر
  BES
  اکسیدان بس مدل VOL20 شش درصدی حجم 120 میلی لیتر
  ۳۰,۹۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی آرشیدا
 • اکسیدان مارال مدل HERBAL نه درصدی حجم 1000 میلی لیتراکسیدان مارال مدل HERBAL نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  maral
  اکسیدان مارال مدل HERBAL نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ۲۳,۵۰۰ تومان
  فروش توسط موکسانو
 • کرم اکسیدان ریتون مدل 30vol نه درصدی حجم 250 میلی لیترکرم اکسیدان ریتون مدل 30vol نه درصدی حجم 250 میلی لیتر
  ٪۱۰ تخفیف
  Reyton۷۹,۹۰۰تومان
  کرم اکسیدان ریتون مدل 30vol نه درصدی حجم 250 میلی لیتر
  ۷۱,۹۱۰ تومان
  فروش توسط پخش آندیا
 • اکسیدان 3 درصد مارال مدل 10vol حجم 150 میلی لیتراکسیدان 3 درصد مارال مدل 10vol حجم 150 میلی لیتر
  maral
  اکسیدان 3 درصد مارال مدل 10vol حجم 150 میلی لیتر
  ۷,۹۵۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • اکسیدان بس شماره 30 نه درصدی حجم 1000 میلی لیتراکسیدان بس شماره 30 نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  BES
  اکسیدان بس شماره 30 نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ۱۱۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط فروشگاه پریماه
 • اكسيدان بيول مدل 40 vol دوازده درصدي حجم 150 ميلي ليتراكسيدان بيول مدل 40 vol دوازده درصدي حجم 150 ميلي ليتر
  بیول
  اكسيدان بيول مدل 40 vol دوازده درصدي حجم 150 ميلي ليتر
  ۸,۳۰۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • اکسیدان نیو پرستژ کالر مدلVOL 1 شش درصدی حجم 1000میلی لیتراکسیدان نیو پرستژ کالر مدلVOL 1 شش درصدی حجم 1000میلی لیتر
  Prestige
  اکسیدان نیو پرستژ کالر مدلVOL 1 شش درصدی حجم 1000میلی لیتر
  ۲۱,۷۳۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • اکسیدان بیول مدل 10Vol سه درصدی حجم 750 میلی لیتریاکسیدان بیول مدل 10Vol سه درصدی حجم 750 میلی لیتری
  بیول
  اکسیدان بیول مدل 10Vol سه درصدی حجم 750 میلی لیتری
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط سلطان آسیا
 • اکسیدان گارنیک مدل Ocy20 شش درصدی حجم 1000 میلی لیتراکسیدان گارنیک مدل Ocy20 شش درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ٪۱۹ تخفیف
  Garnic۸۰,۰۰۰تومان
  اکسیدان گارنیک مدل Ocy20 شش درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گالری شقایق
 • اکسیدان نیو پرستژ کالر مدلVOL 1 شش درصدی حجم 120میلی لیتراکسیدان نیو پرستژ کالر مدلVOL 1 شش درصدی حجم 120میلی لیتر
  Prestige
  اکسیدان نیو پرستژ کالر مدلVOL 1 شش درصدی حجم 120میلی لیتر
  ۵,۷۸۰ تومان
  فروش توسط پینک لیدی
 • اکسیدان 6 درصد مارال مدل 20vol حجم 150 میلی لیتر بسته 3 عددیاکسیدان 6 درصد مارال مدل 20vol حجم 150 میلی لیتر بسته 3 عددی
  maral
  اکسیدان 6 درصد مارال مدل 20vol حجم 150 میلی لیتر بسته 3 عددی
  ۱۹,۸۰۰ تومان
  فروش توسط گالری شقایق
 • اکسیدان والانسی مدل white شش درصدی حجم 750 میلی لیتراکسیدان والانسی مدل white شش درصدی حجم 750 میلی لیتر
  Valensey
  اکسیدان والانسی مدل white شش درصدی حجم 750 میلی لیتر
  ۱۴,۹۰۰ تومان
  فروش توسط پخش آبگینه
 • اکسیدان بلیچ کو مدل 30ٰVOl نه درصدی حجم 1000 میلی لیتراکسیدان بلیچ کو مدل 30ٰVOl نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  بلیچ کو
  اکسیدان بلیچ کو مدل 30ٰVOl نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ۲۳,۴۰۰ تومان
  فروش توسط نگین پایتخت ایران زمین
 • اکسیدان والانسی مدل 03 دوازده درصدی حجم 750 میلی لیتراکسیدان والانسی مدل 03 دوازده درصدی حجم 750 میلی لیتر
  VALANCY
  اکسیدان والانسی مدل 03 دوازده درصدی حجم 750 میلی لیتر
  ۱۳,۹۰۰ تومان
  فروش توسط پرشین پرفیوم
 • اکسیدان بلیچ کو مدل 20ٰVOl شش درصدی حجم 1000 میلی لیتراکسیدان بلیچ کو مدل 20ٰVOl شش درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  بلیچ کو
  اکسیدان بلیچ کو مدل 20ٰVOl شش درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ۲۱,۹۰۰ تومان
  فروش توسط نگین پایتخت ایران زمین
 • اکسیدان والانسی دوازده درصدی حجم 150 میلی لیتراکسیدان والانسی دوازده درصدی حجم 150 میلی لیتر
  VALANCY
  اکسیدان والانسی دوازده درصدی حجم 150 میلی لیتر
  ۴,۷۵۰ تومان
  فروش توسط پخش آبگینه
 • اکسیدان مارال مدل CREAM دوازده درصدی حجم 1000 میلی لیتراکسیدان مارال مدل CREAM دوازده درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  maral
  اکسیدان مارال مدل CREAM دوازده درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • اکسیدان ریتون مدل Oxidizing Emulsion دوازده درصدی حجم 180 میلی لیتریاکسیدان ریتون مدل Oxidizing Emulsion دوازده درصدی حجم 180 میلی لیتری
  Reyton
  اکسیدان ریتون مدل Oxidizing Emulsion دوازده درصدی حجم 180 میلی لیتری
  ۶۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط صاد
 • اکسیدان ایتالی رژ مدل 30 vol نه درصدی حجم 180 میلی لیتراکسیدان ایتالی رژ مدل 30 vol نه درصدی حجم 180 میلی لیتر
  italy roj
  اکسیدان ایتالی رژ مدل 30 vol نه درصدی حجم 180 میلی لیتر
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گالری شقایق
 • اکسیدان مارال مدل 30vol نه درصدی حجم 150 میلی لیتر بسته دو عددیاکسیدان مارال مدل 30vol نه درصدی حجم 150 میلی لیتر بسته دو عددی
  maral
  اکسیدان مارال مدل 30vol نه درصدی حجم 150 میلی لیتر بسته دو عددی
  ۱۰,۹۵۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
اکسیدان