برندها
قیمت
نوع
اکسیدان ۲، اکسیدان ۱، اکسیدان ۳
قدرت اکسیدان
۹ درصد، ۶ درصد، ۱۲ درصد، ۳ درصد
مرتب سازی بر اساس:
 • اکسیدان 6 درصد مارال مدل 20vol حجم 150 میلی لیتراکسیدان 6 درصد مارال مدل 20vol حجم 150 میلی لیتر
  مارال
  اکسیدان 6 درصد مارال مدل 20vol حجم 150 میلی لیتر
  ۷,۱۰۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • اکسیدان والانسی نه درصدی حجم 150 میلی لیتراکسیدان والانسی نه درصدی حجم 150 میلی لیتر
  Valancy
  اکسیدان والانسی نه درصدی حجم 150 میلی لیتر
  ۴,۸۰۰ تومان
  فروش توسط گالری آرایشی به سیما
 • اکسیدان مارال مدل ANTI RED نه درصدی حجم 150 میلی لیتراکسیدان مارال مدل ANTI RED نه درصدی حجم 150 میلی لیتر
  مارال
  اکسیدان مارال مدل ANTI RED نه درصدی حجم 150 میلی لیتر
  ۶,۵۰۰ تومان
  فروش توسط گالری شقایق
 • اکسیدان مارال 9 درصد مدل 30vol حجم 150 میلی لیتراکسیدان مارال 9 درصد مدل 30vol حجم 150 میلی لیتر
  مارال
  اکسیدان مارال 9 درصد مدل 30vol حجم 150 میلی لیتر
  ۶,۷۵۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • اکسیدان والانسی شش درصدی حجم 150 میلی لیتراکسیدان والانسی شش درصدی حجم 150 میلی لیتر
  Valancy
  اکسیدان والانسی شش درصدی حجم 150 میلی لیتر
  ۴,۷۰۰ تومان
  فروش توسط مهر افزون
 • اکسیدان والانسی کد 1221 نه درصدی حجم 750 میلی لیتراکسیدان والانسی کد 1221 نه درصدی حجم 750 میلی لیتر
  Valancy
  اکسیدان والانسی کد 1221 نه درصدی حجم 750 میلی لیتر
  ۱۵,۴۹۰ تومان
  فروش توسط راحات گییم
 • اکسیدان مارال مدل CREAM نه درصدی حجم 1000 میلی لیتراکسیدان مارال مدل CREAM نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  مارال
  اکسیدان مارال مدل CREAM نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ۲۵,۶۰۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • اکسیدان والانسی کد 1221 شش درصدی حجم 750 میلی لیتراکسیدان والانسی کد 1221 شش درصدی حجم 750 میلی لیتر
  Valancy
  اکسیدان والانسی کد 1221 شش درصدی حجم 750 میلی لیتر
  ۱۵,۴۴۰ تومان
  فروش توسط مهر افزون
 • اکسیدان 12 درصد مارال مدل 40vol حجم 150 میلی لیتراکسیدان 12 درصد مارال مدل 40vol حجم 150 میلی لیتر
  مارال
  اکسیدان 12 درصد مارال مدل 40vol حجم 150 میلی لیتر
  ۶,۷۰۰ تومان
  فروش توسط گالری شقایق
 • اکسیدان 6 درصد مارال مدل 20vol حجم 150 میلی لیتر بسته 2 عددیاکسیدان 6 درصد مارال مدل 20vol حجم 150 میلی لیتر بسته 2 عددی
  مارال
  اکسیدان 6 درصد مارال مدل 20vol حجم 150 میلی لیتر بسته 2 عددی
  ۱۳,۲۱۰ تومان
  فروش توسط رهام سنتر
 • اکسیدان والانسی دوازده درصدی حجم 150 میلی لیتراکسیدان والانسی دوازده درصدی حجم 150 میلی لیتر
  Valancy
  اکسیدان والانسی دوازده درصدی حجم 150 میلی لیتر
  ۴,۷۰۰ تومان
  فروش توسط گالری آرایشی به سیما
 • اکسیدان اسکالیم مدل VOL30 نه درصدی حجم 1000 میلی لیتراکسیدان اسکالیم مدل VOL30 نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  Eskalim
  اکسیدان اسکالیم مدل VOL30 نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ۶۱,۳۰۰ تومان
  فروش توسط گلشی
 • اکسیدان ریتون مدل Oxidizing Emulsion شش درصدی حجم 180 میلی لیتریاکسیدان ریتون مدل Oxidizing Emulsion شش درصدی حجم 180 میلی لیتری
  Reyton
  اکسیدان ریتون مدل Oxidizing Emulsion شش درصدی حجم 180 میلی لیتری
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط سفیا
 • اکسیدان 6 درصد بس شماره 20 حجم 1000 میلی لیتراکسیدان 6 درصد بس شماره 20 حجم 1000 میلی لیتر
  BES
  اکسیدان 6 درصد بس شماره 20 حجم 1000 میلی لیتر
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط رهام سنتر
 • اکسیدان والانسی شش درصدی حجم 4000 میلی لیتراکسیدان والانسی شش درصدی حجم 4000 میلی لیتر
  ٪۳ تخفیف
  Valancy۷۲,۰۰۰تومان
  اکسیدان والانسی شش درصدی حجم 4000 میلی لیتر
  ۶۹,۸۴۰ تومان
  فروش توسط پخش آبگینه
 • اکسیدان والانسی مدل 03 دوازده درصدی حجم 750 میلی لیتراکسیدان والانسی مدل 03 دوازده درصدی حجم 750 میلی لیتر
  Valancy
  اکسیدان والانسی مدل 03 دوازده درصدی حجم 750 میلی لیتر
  ۱۵,۰۸۰ تومان
  فروش توسط گالری آرایشی به سیما
 • اکسیدان والانسی نه درصدی حجم 4000 میلی لیتراکسیدان والانسی نه درصدی حجم 4000 میلی لیتر
  Valancy
  اکسیدان والانسی نه درصدی حجم 4000 میلی لیتر
  ۶۷,۸۰۰ تومان
  فروش توسط گالری آرایشی به سیما
 • اکسیدان مارال مدل HERBAL نه درصدی حجم 1000 میلی لیتراکسیدان مارال مدل HERBAL نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  مارال
  اکسیدان مارال مدل HERBAL نه درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ۲۸,۳۰۰ تومان
  فروش توسط سایه آرت
 • کرم اکسیدان لورآل شماره 3 دوازده درصدی حجم 1000 میلی لیترکرم اکسیدان لورآل شماره 3 دوازده درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ٪۵۳ تخفیف
  L'Oréal۱۹۰,۰۰۰تومان
  کرم اکسیدان لورآل شماره 3 دوازده درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ۸۹,۹۰۰ تومان
  فروش توسط عماد
 • اکسیدان بس مدل VOL20 شش درصدی حجم 120 میلی لیتراکسیدان بس مدل VOL20 شش درصدی حجم 120 میلی لیتر
  BES
  اکسیدان بس مدل VOL20 شش درصدی حجم 120 میلی لیتر
  ۲۳,۸۰۰ تومان
  فروش توسط کارایب
 • اکسیدان نیو پرستژ کالر مدلVOL 1 شش درصدی حجم 120میلی لیتراکسیدان نیو پرستژ کالر مدلVOL 1 شش درصدی حجم 120میلی لیتر
  ٪۲۰ تخفیف
  Prestige۶,۸۰۰تومان
  اکسیدان نیو پرستژ کالر مدلVOL 1 شش درصدی حجم 120میلی لیتر
  ۵,۴۴۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • اکسیدان ریتون مدل Oxidizing Emulsion شش درصدی حجم 1000 میلی لیتریاکسیدان ریتون مدل Oxidizing Emulsion شش درصدی حجم 1000 میلی لیتری
  Reyton
  اکسیدان ریتون مدل Oxidizing Emulsion شش درصدی حجم 1000 میلی لیتری
  ۱۹۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط فروشگاه پیامین
 • اکسیدان والانسی دوازده درصدی حجم 4000 میلی لیتراکسیدان والانسی دوازده درصدی حجم 4000 میلی لیتر
  Valancy
  اکسیدان والانسی دوازده درصدی حجم 4000 میلی لیتر
  ۶۸,۸۰۰ تومان
  فروش توسط راحات گییم
 • اکسیدان نیو پرستژ کالر مدل VOL 2 نه درصدی حجم 120میلی لیتراکسیدان نیو پرستژ کالر مدل VOL 2 نه درصدی حجم 120میلی لیتر
  ٪۱۸ تخفیف
  Prestige۶,۰۰۰تومان
  اکسیدان نیو پرستژ کالر مدل VOL 2 نه درصدی حجم 120میلی لیتر
  ۴,۹۲۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • اکسیدان 6 درصد مارال مدل 20vol حجم 150 میلی لیتر بسته 3 عددیاکسیدان 6 درصد مارال مدل 20vol حجم 150 میلی لیتر بسته 3 عددی
  مارال
  اکسیدان 6 درصد مارال مدل 20vol حجم 150 میلی لیتر بسته 3 عددی
  ۱۹,۸۰۰ تومان
  فروش توسط سایه آرت
 • اکسیدان مارال مدل CREAM دوازده درصدی حجم 1000 میلی لیتراکسیدان مارال مدل CREAM دوازده درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  مارال
  اکسیدان مارال مدل CREAM دوازده درصدی حجم 1000 میلی لیتر
  ۲۴,۱۰۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • اکسیدان بس مدل VOL30 نه درصدی حجم 120 میلی لیتراکسیدان بس مدل VOL30 نه درصدی حجم 120 میلی لیتر
  BES
  اکسیدان بس مدل VOL30 نه درصدی حجم 120 میلی لیتر
  ۳۱,۲۰۰ تومان
  فروش توسط درجه یک
 • اکسیدان ریتون مدل Oxidizing Emulsion نه درصدی حجم 180 میلی لیتریاکسیدان ریتون مدل Oxidizing Emulsion نه درصدی حجم 180 میلی لیتری
  Reyton
  اکسیدان ریتون مدل Oxidizing Emulsion نه درصدی حجم 180 میلی لیتری
  ۶۹,۵۰۰ تومان
  فروش توسط سفیا
 • اکسیدان 9 درصدی آکوارلی مدل VOL. 30 حجم 150 میلی لیتراکسیدان 9 درصدی آکوارلی مدل VOL. 30 حجم 150 میلی لیتر
  Aquarly
  اکسیدان 9 درصدی آکوارلی مدل VOL. 30 حجم 150 میلی لیتر
  ۷۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شهرین کالا
 • اکسیدان اکیا مدل 1221 نه درصدی حجم 150 میلی لیتراکسیدان اکیا مدل 1221 نه درصدی حجم 150 میلی لیتر
  Okeea
  اکسیدان اکیا مدل 1221 نه درصدی حجم 150 میلی لیتر
  ۳۹,۸۰۰ تومان
  فروش توسط ایران نوین رضا
 • اكسيدان بيول مدل 40 vol دوازده درصدي حجم 150 ميلي ليتراكسيدان بيول مدل 40 vol دوازده درصدي حجم 150 ميلي ليتر
  بیول
  اكسيدان بيول مدل 40 vol دوازده درصدي حجم 150 ميلي ليتر
  ۸,۹۹۰ تومان
  فروش توسط فروشگاه دولایک
 • اکسیدان مارال مدل 30vol نه درصدی حجم 150 میلی لیتر بسته دو عددیاکسیدان مارال مدل 30vol نه درصدی حجم 150 میلی لیتر بسته دو عددی
  مارال
  اکسیدان مارال مدل 30vol نه درصدی حجم 150 میلی لیتر بسته دو عددی
  ۱۲,۸۰۰ تومان
  فروش توسط سایه آرت
 • اکسیدان 9 درصد 4گیرلز مدل VOL. 30-1 حجم 180 میلی لیتریاکسیدان 9 درصد 4گیرلز مدل VOL. 30-1 حجم 180 میلی لیتری
  ٪۲۰ تخفیف
  Four-Girls۱۲,۲۰۰تومان
  اکسیدان 9 درصد 4گیرلز مدل VOL. 30-1 حجم 180 میلی لیتری
  ۹,۸۰۰ تومان
  فروش توسط آریین آرا
 • اکسیدان مارال مدل 30Vol نه درصدی حجم 150 میلی لیتراکسیدان مارال مدل 30Vol نه درصدی حجم 150 میلی لیتر
  مارال
  اکسیدان مارال مدل 30Vol نه درصدی حجم 150 میلی لیتر
  ۶,۸۰۰ تومان
  فروش توسط سایه آرت
 • اکسیدان مارال مدل 20vol 6% حجم 3750 میلی لیتراکسیدان مارال مدل 20vol 6% حجم 3750 میلی لیتر
  مارال
  اکسیدان مارال مدل 20vol 6% حجم 3750 میلی لیتر
  ۷۷,۴۰۰ تومان
  فروش توسط کارایب
 • اکسیدان اسکاتس مدل 03 دوازده درصدی حجم 180 میلی لیتراکسیدان اسکاتس مدل 03 دوازده درصدی حجم 180 میلی لیتر
  ٪۱۰ تخفیف
  اسکاتس۵,۲۰۰تومان
  اکسیدان اسکاتس مدل 03 دوازده درصدی حجم 180 میلی لیتر
  ۴,۶۸۰ تومان
  فروش توسط پخش آبگینه