بیوتی بلندر

بیوتی بلندر نام یکی از کمپانی‌های تولید اسفنج‌های آرایشی است که روشی نوین و انحصاری در تولید اسفنج‌ها به کار برده است. بیوتی بلندر توسط Rea Ann Silva در امریکا تاسیس شده است.
متاسفانه کالایی با شرایط مورد نظر شما موجود نیست
متاسفانه کالایی با شرایط مورد نظر شما موجود نیست