بیوتی بلندر

بیوتی بلندر نام یکی از کمپانی‌های تولید اسفنج‌های آرایشی است که روشی نوین و انحصاری در تولید اسفنج‌ها به کار برده است. بیوتی بلندر توسط Rea Ann Silva در امریکا تاسیس شده است.