بتیس

محصولات برند بتیس محصولاتی بهداشتی بوده که تولید شرکت دوکارژابیز است و به سفارش شرکت ب.ب.ک در ایران تولید شده است.