بیژو بریژیت یک برند شناخته شده آلمانی بوده که در سال 1963 تاسیس شده است و در حال حاضر دارای بیش از 1100 شعبه در سراسر اروپا است و با داشتن طراحان حرفه‌ای محصولاتی متنوع با طراحی منحصر بفرد و کیفیت عالی را در سطح وسیعی تولید و عرضه می‌نمایند و نامی آشنا برای بسیاری از خانمهای شیک پوش اروپایی در تمام سنین است.

دسته‌بندی
گوشواره زنانه، گردنبند زنانه، انگشتر زنانه، دستبند زنانه
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
 • گوشواره بیژوبریژیت مدل 523100گوشواره بیژوبریژیت مدل 523100
  bijou brigitte
  گوشواره بیژوبریژیت مدل 523100
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گوشواره بیژوبریژیت مدل 547243گوشواره بیژوبریژیت مدل 547243
  bijou brigitte
  گوشواره بیژوبریژیت مدل 547243
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • دستبند زنانه بیژوبریژیت کد 730661دستبند زنانه بیژوبریژیت کد 730661
  bijou brigitte
  دستبند زنانه بیژوبریژیت کد 730661
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گوشواره بیژوبریژیت مدل 533048گوشواره بیژوبریژیت مدل 533048
  bijou brigitte
  گوشواره بیژوبریژیت مدل 533048
  ۲۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گوشواره بیژوبریژیت مدل 548387گوشواره بیژوبریژیت مدل 548387
  bijou brigitte
  گوشواره بیژوبریژیت مدل 548387
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گوشواره بیژوبریژیت مدل 533048-2گوشواره بیژوبریژیت مدل 533048-2
  bijou brigitte
  گوشواره بیژوبریژیت مدل 533048-2
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گوشواره بیژو بریژیت مدل 546208گوشواره بیژو بریژیت مدل 546208
  bijou brigitte
  گوشواره بیژو بریژیت مدل 546208
  ۱۸۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • انگشتر بیژوبریژیت مدل 397459انگشتر بیژوبریژیت مدل 397459
  bijou brigitte
  انگشتر بیژوبریژیت مدل 397459
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • انگشتر بیژوبریژیت مدل 553145انگشتر بیژوبریژیت مدل 553145
  bijou brigitte
  انگشتر بیژوبریژیت مدل 553145
  ۱۱۲,۵۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • انگشتر بیژوبریژیت مدل 389256انگشتر بیژوبریژیت مدل 389256
  bijou brigitte
  انگشتر بیژوبریژیت مدل 389256
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گوشواره بیژوبریژیت مدل 358382گوشواره بیژوبریژیت مدل 358382
  bijou brigitte
  گوشواره بیژوبریژیت مدل 358382
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گوشواره بیژوبریژیت مدل 514092گوشواره بیژوبریژیت مدل 514092
  bijou brigitte
  گوشواره بیژوبریژیت مدل 514092
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گوشواره بیژوبریژیت مدل 514528گوشواره بیژوبریژیت مدل 514528
  bijou brigitte
  گوشواره بیژوبریژیت مدل 514528
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • انگشتر بیژوبریژیت مدل 491133انگشتر بیژوبریژیت مدل 491133
  bijou brigitte
  انگشتر بیژوبریژیت مدل 491133
  ۶۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • انگشتر بیژوبریژیت مدل 209769انگشتر بیژوبریژیت مدل 209769
  bijou brigitte
  انگشتر بیژوبریژیت مدل 209769
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گوشواره بیژوبریژیت مدل 556511گوشواره بیژوبریژیت مدل 556511
  bijou brigitte
  گوشواره بیژوبریژیت مدل 556511
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گردنبند بیژوبریژیت مدل 353684گردنبند بیژوبریژیت مدل 353684
  bijou brigitte
  گردنبند بیژوبریژیت مدل 353684
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • انگشتر بیژوبریژیت مدل 237823انگشتر بیژوبریژیت مدل 237823
  bijou brigitte
  انگشتر بیژوبریژیت مدل 237823
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • انگشتر بیژوبریژیت مدل 063811انگشتر بیژوبریژیت مدل 063811
  bijou brigitte
  انگشتر بیژوبریژیت مدل 063811
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گوشواره بیژوبریژیت مدل 555064گوشواره بیژوبریژیت مدل 555064
  bijou brigitte
  گوشواره بیژوبریژیت مدل 555064
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گوشواره بیژوبریژیت مدل 501801گوشواره بیژوبریژیت مدل 501801
  bijou brigitte
  گوشواره بیژوبریژیت مدل 501801
  ۶۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گوشواره بیژوبریژیت مدل 538531گوشواره بیژوبریژیت مدل 538531
  bijou brigitte
  گوشواره بیژوبریژیت مدل 538531
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گردنبند بیژوبریژیت مدل 486399گردنبند بیژوبریژیت مدل 486399
  bijou brigitte
  گردنبند بیژوبریژیت مدل 486399
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گردنبند بیژوبریژیت مدل 466629گردنبند بیژوبریژیت مدل 466629
  bijou brigitte
  گردنبند بیژوبریژیت مدل 466629
  ۲۳۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گوشواره بیژو بریژیت مدل 545515گوشواره بیژو بریژیت مدل 545515
  bijou brigitte
  گوشواره بیژو بریژیت مدل 545515
  ۱۲۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گوشواره بیژوبریژیت مدل 553190گوشواره بیژوبریژیت مدل 553190
  bijou brigitte
  گوشواره بیژوبریژیت مدل 553190
  ۵۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گردنبند بیژوبریژیت مدل 552223گردنبند بیژوبریژیت مدل 552223
  bijou brigitte
  گردنبند بیژوبریژیت مدل 552223
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گوشواره بیژوبریژیت مدل 547298گوشواره بیژوبریژیت مدل 547298
  bijou brigitte
  گوشواره بیژوبریژیت مدل 547298
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گردنبند بیژوبریژیت مدل 491164گردنبند بیژوبریژیت مدل 491164
  bijou brigitte
  گردنبند بیژوبریژیت مدل 491164
  ۱۷۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • انگشتر بیژو بریژیت مدل 047934انگشتر بیژو بریژیت مدل 047934
  bijou brigitte
  انگشتر بیژو بریژیت مدل 047934
  ۹۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گوشواره بیژوبریژیت مدل 557846گوشواره بیژوبریژیت مدل 557846
  bijou brigitte
  گوشواره بیژوبریژیت مدل 557846
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گردنبند بیژوبریژیت مدل 545317گردنبند بیژوبریژیت مدل 545317
  bijou brigitte
  گردنبند بیژوبریژیت مدل 545317
  ۱۲۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گردنبند بیژوبریژیت مدل 245088گردنبند بیژوبریژیت مدل 245088
  bijou brigitte
  گردنبند بیژوبریژیت مدل 245088
  ۱۹۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گوشواره بیژوبریژیت مدل 548332گوشواره بیژوبریژیت مدل 548332
  bijou brigitte
  گوشواره بیژوبریژیت مدل 548332
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گردنبند بیژوبریژیت مدل 548110گردنبند بیژوبریژیت مدل 548110
  bijou brigitte
  گردنبند بیژوبریژیت مدل 548110
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ
 • گردنبند بیژوبریژیت مدل 543603گردنبند بیژوبریژیت مدل 543603
  bijou brigitte
  گردنبند بیژوبریژیت مدل 543603
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لونا شاپ