بیوفارم

شرکت سروستان پاک ایرانیان رایکا با‌ سابقه طولانی در واردات و تولید انواع نهاده‌های کشاورزی در سال 95 اقدام به ثبت نام تجاری Bio farm spi نموده است. این شرکت با تحقیق بسیار‌ وسیع در زمینه انواع گیاهان آپارتمانی اقدام به تولید کود مخصوص این گیاهان نموده و با نام تجاری ثبت شده به بازار روانه نموده است.

متاسفانه کالایی با شرایط مورد نظر شما موجود نیست
متاسفانه کالایی با شرایط مورد نظر شما موجود نیست