براونلیزر موهای زائد براون مدل PL3000
۲۵٪
براوناپیلاتور براون مدل SE5-620
۱۹٪
براونلیزر موهای زائد براون مدل ipl5124
۳۱٪
براوناپیلاتور براون سری 9-980مدل Silk Epil 9
۲۵٪