انتخاب سایز
برندها
قیمت
نوع
ساده، مردانه
مناسب برای
آقایان، خانم‌ها
مرتب سازی بر اساس:
 • گردنبند نقره اقلیمه کد GN289گردنبند نقره اقلیمه کد GN289
  اقلیمه
  گردنبند نقره اقلیمه کد GN289
  ۱,۹۹۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اقلیمه
 • گردنبند نقره مردانه ریسه گالری مدل B5029-Silverگردنبند نقره مردانه ریسه گالری مدل B5029-Silver
  ٪۷ تخفیف تک سایز
  ریسه گالری۲۹۹,۰۰۰تومان
  گردنبند نقره مردانه ریسه گالری مدل B5029-Silver
  ۲۷۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ریسه گالری
 • گردنبند نقره مردانه ریسه گالری کد B5031گردنبند نقره مردانه ریسه گالری کد B5031
  ٪۱۱ تخفیف تک سایز
  ریسه گالری۳۶۹,۰۰۰تومان
  گردنبند نقره مردانه ریسه گالری کد B5031
  ۳۲۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ریسه گالری
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح شعر کد A36گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح شعر کد A36
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح شعر کد A36
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح جواد کد A12گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح جواد کد A12
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح جواد کد A12
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M135گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M135
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M135
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح مهدی کد A14گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح مهدی کد A14
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح مهدی کد A14
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح آدم فضایی کد A1گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح آدم فضایی کد A1
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح آدم فضایی کد A1
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح بهنام کد L256گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح بهنام کد L256
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح بهنام کد L256
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه کد p6544گردنبند نقره مردانه کد p6544
  متفرقه
  گردنبند نقره مردانه کد p6544
  ۲۱۱,۹۹۰ تومان
  فروش توسط جواهر سیتی
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح شعر مدل A109گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح شعر مدل A109
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح شعر مدل A109
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 •  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح علی کد A202 گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح علی کد A202
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح علی کد A202
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح کشتی کد A29گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح کشتی کد A29
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح کشتی کد A29
  ۱۵۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 مدل A121گردنبند نقره مردانه ترمه 1 مدل A121
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 مدل A121
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح باربد کد L246گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح باربد کد L246
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح باربد کد L246
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح تو خود جان و جهانی کد A87گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح تو خود جان و جهانی کد A87
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح تو خود جان و جهانی کد A87
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد L230گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد L230
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد L230
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح تو خود جان و جهانی کد A25گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح تو خود جان و جهانی کد A25
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح تو خود جان و جهانی کد A25
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد L232گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد L232
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد L232
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح هیراد کد A60گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح هیراد کد A60
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح هیراد کد A60
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح تو را چون آرزوهایم همیشه دوست خواهم داشت کد A88گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح تو را چون آرزوهایم همیشه دوست خواهم داشت کد A88
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح تو را چون آرزوهایم همیشه دوست خواهم داشت کد A88
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 •  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح حمید کد A201 گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح حمید کد A201
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح حمید کد A201
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد L234گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد L234
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد L234
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح توخود جان وجهانی کد A127گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح توخود جان وجهانی کد A127
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح توخود جان وجهانی کد A127
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح تورا چون آرزوهایم دوست خواهم داشت کد A10گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح تورا چون آرزوهایم دوست خواهم داشت کد A10
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح تورا چون آرزوهایم دوست خواهم داشت کد A10
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M139گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M139
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M139
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح آرتا کد A23گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح آرتا کد A23
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح آرتا کد A23
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح دی کد A89گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح دی کد A89
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح دی کد A89
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد L221گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد L221
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح عبدالله کد L221
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M124گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M124
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد M124
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح توراچون آرزوهایم همیشه دوستت خواهم داشت کد A128گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح توراچون آرزوهایم همیشه دوستت خواهم داشت کد A128
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح توراچون آرزوهایم همیشه دوستت خواهم داشت کد A128
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد L233گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد L233
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح احمدرضا کد L233
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح بهنام کد L248گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح بهنام کد L248
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح بهنام کد L248
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح تو را چون آرزوهایم دوست خواهم داشت کد A26گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح تو را چون آرزوهایم دوست خواهم داشت کد A26
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح تو را چون آرزوهایم دوست خواهم داشت کد A26
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح بهنام کد L254گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح بهنام کد L254
  Termeh 1
  گردنبند نقره مردانه ترمه 1 طرح بهنام کد L254
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه
 • گردنبند نقره زنانه ترمه 1 طرح باربد کد L241گردنبند نقره زنانه ترمه 1 طرح باربد کد L241
  Termeh 1
  گردنبند نقره زنانه ترمه 1 طرح باربد کد L241
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نقره ترمه