زرین
آویز گردنبند طلا 18 عیار زرین مدل AB729
0.62 گرم0.34 گرم0.31 گرم0.29 گرم0.26 گرم0.48 گرم0.43 گرم0.25 گرم0.30 گرم0.60 گرم0.52 گرم0.22 گرم0.200 گرم0.180.190 گرم0.150 گرم0.14 گرم0.180 گرم0.20 گرم0.50 گرم0.59 گرم0.6000.810 گرم1.0 گرم1.2 گرم1.1 گرم1.32 گرم1.22 گرم1.50 گرم2.00 گرم0.40 گرم0.13 گرم0.15 گرم0.160 گرم0.170 گرم0.17گرم0.18 گرم0.19 گرم0.210 گرم0.21گرم0.220.22 gr0.220 گرم0.23 گرم0.230 گرم0.240.24 گرم0.240 گرم0.250.250 گرم0.27 گرم0.280.28 گرم0.280 گرم0.290 گرم0.2گرم0.3 گرم0.300 گرم0.310.320.32 گرم0.320 گرم0.330.33 گرم0.340.350.35 گرم0.350 گرم0.36 گرم0.360 گرم0.370.37 گرم0.370 گرم0.38 گرم0.380 گرم0.39 گرم0.3900.40.4000.400 گرم0.41 گرم0.42 گرم0.4200.44 گرم0.440 گرم0.45 گرم0.450 گرم0.460.46 گرم0.460 گرم0.47 گرم0.470 گرم0.480 گرم0.49 گرم0.4گرم0.50.5 گرم0.500 گرم0.51 گرم0.530.53 گرم0.54 گرم0.540 گرم0.550.55 گرم0.550 گرم0.56 گرم0.560 گرم0.57 گرم0.570 گرم0.58 گرم0.590.590 گرم0.600 گرم0.61 گرم0.610 گرم0.620.6200.63 گرم0.630 گرم0.64 گرم0.6400.65 گرم0.650 گرم0.660.66 گرم0.6600.660 گرم0.67 گرم0.6700.680.68 گرم0.680 گرم0.690.69 گرم0.6900.7 گرم0.70 گرم0.700 گرم0.71 گرم0.710 گرم0.720.72 گرم0.7200.720 گرم0.730.73 گرم0.730 گرم0.740.74 گرم0.7400.740 گرم0.750.750 گرم0.760.76 گرم0.760 گرم0.76گرم0.77 گرم0.7700.770.78 گرم0.7800.79 گرم0.8 گرم0.80 گرم0.8000.81 گرم0.82 گرم0.830.83 گرم0.8300.840.84 گرم0.8400.85 گرم0.8500.850.860.86 گرم0.870.87 گرم0.8700.88 گرم0.8800.880.890.89 گرم0.9 گرم0.900.90.900 گرم0.910.91 گرم0.910 گرم0.920.92 گرم0.920 گرم0.930.93 گرم0.940.94 گرم0.940 گرم0.950.95 گرم0.96 گرم0.960 گرم0.97 گرم0.98 گرم0.9800.990.99 گرم11 گرم1.00 گرم1.5 گرم2.0 گرم2.53 گرم0.12 گرم1.02 گرم
رزا
آویز گردنبند طلا 18 عیار رزا مدل N116
0.48 گرم0.8 گرم0.4200.38 گرم0.51 گرم0.45 گرم0.350 گرم1.4 گرم0.95 گرم0.29 گرم0.280.30 گرم0.300 گرم0.40 گرم1.0 گرم1.32 گرم1.40 گرم0.25 گرم0.3 گرم0.35 گرم0.4گرم0.5 گرم1 گرم0.310.31 گرم0.320.32 گرم0.320 گرم0.330.33 گرم0.340.34 گرم0.36 گرم0.360 گرم0.370.37 گرم0.370 گرم0.39 گرم0.3900.41 گرم0.43 گرم0.44 گرم0.440 گرم0.460.46 گرم0.460 گرم0.47 گرم0.470 گرم0.49 گرم0.150.15 گرم0.150 گرم0.16 گرم0.160 گرم0.170 گرم0.17گرم0.180.18 گرم0.180 گرم0.19 گرم0.190 گرم0.20 گرم0.200 گرم0.210 گرم0.21گرم0.220.22 gr0.22 گرم0.220 گرم0.23 گرم0.230 گرم0.240.24 گرم0.240 گرم0.250.250 گرم0.26 گرم0.27 گرم0.28 گرم0.280 گرم0.290 گرم0.2گرم0.50.50 گرم0.52 گرم0.530.53 گرم0.54 گرم0.540 گرم0.550.55 گرم0.550 گرم0.56 گرم0.560 گرم0.57 گرم0.570 گرم0.58 گرم0.590.59 گرم0.590 گرم0.60 گرم0.6000.600 گرم0.61 گرم0.610 گرم0.620.62 گرم0.6200.63 گرم0.630 گرم0.64 گرم0.6400.65 گرم0.650 گرم0.660.66 گرم0.6600.660 گرم0.67 گرم0.6700.680.68 گرم0.680 گرم0.690.69 گرم0.6900.7 گرم0.70 گرم0.700 گرم0.71 گرم0.710 گرم0.720.72 گرم0.7200.720 گرم0.730.73 گرم0.730 گرم0.740.74 گرم0.7400.740 گرم0.750.75 گرم0.750 گرم0.760.76 گرم0.760 گرم0.76گرم0.77 گرم0.7700.770.78 گرم0.7800.79 گرم0.80 گرم0.8000.81 گرم0.810 گرم0.82 گرم0.830.83 گرم0.8300.840.84 گرم0.8400.85 گرم0.8500.850.860.86 گرم0.870.87 گرم0.8700.88 گرم0.8800.880.890.89 گرم0.9 گرم0.900.90.900 گرم0.910.91 گرم0.910 گرم0.920.92 گرم0.920 گرم0.930.93 گرم0.940.94 گرم0.940 گرم0.950.96 گرم0.960 گرم0.97 گرم0.98 گرم0.9800.990.99 گرم1.00 گرم3 گرم2.50 گرم0.110 گرم
رزا
آویز گردنبند طلا 18 عیار رزا مدل N112
0.34 گرم0.4000.4200.3900.610 گرم1.40 گرم0.8 گرم0.53 گرم1.0 گرم0.30 گرم0.280.39 گرم0.76گرم1.05 گرم0.61 گرم1.32 گرم0.24 گرم0.26 گرم0.250 گرم0.22 گرم0.45 گرم0.183.05 گرم0.65 گرم0.60 گرم0.600 گرم0.70 گرم0.75 گرم0.750 گرم0.80 گرم0.8000.85 گرم0.9 گرم0.95 گرم0.550 گرم1.2 گرم1.1 گرم1.20 گرم2.02 گرم2.20 گرم2.35 گرم2.50 گرم2.75 گرم0.240 گرم0.25 گرم0.23 گرم0.290 گرم0.280 گرم0.810 گرم0.76 گرم0.55 گرم0.350 گرم0.18 گرم0.180 گرم0.19 گرم0.190 گرم0.20 گرم0.200 گرم0.210 گرم0.21گرم0.220.220 گرم0.230 گرم0.240.250.27 گرم0.28 گرم0.29 گرم0.2گرم0.3 گرم0.300 گرم0.310.31 گرم0.320.32 گرم0.320 گرم0.330.33 گرم0.340.350.35 گرم0.36 گرم0.360 گرم0.370.37 گرم0.370 گرم0.38 گرم0.380 گرم0.40.40 گرم0.400 گرم0.41 گرم0.42 گرم0.43 گرم0.44 گرم0.440 گرم0.450 گرم0.460.46 گرم0.460 گرم0.47 گرم0.470 گرم0.48 گرم0.480 گرم0.49 گرم0.4گرم0.50.5 گرم0.50 گرم0.500 گرم0.51 گرم0.52 گرم0.530.54 گرم0.540 گرم0.550.56 گرم0.560 گرم0.57 گرم0.570 گرم0.58 گرم0.590.59 گرم0.590 گرم0.6000.620.62 گرم0.6200.63 گرم0.630 گرم0.64 گرم0.6400.650 گرم0.660.66 گرم0.6600.660 گرم0.67 گرم0.6700.680.68 گرم0.680 گرم0.690.69 گرم0.6900.7 گرم0.700 گرم0.71 گرم0.710 گرم0.720.72 گرم0.7200.720 گرم0.730.73 گرم0.730 گرم0.740.74 گرم0.7400.740 گرم0.750.760.760 گرم0.77 گرم0.7700.770.78 گرم0.7800.79 گرم0.81 گرم0.82 گرم0.830.83 گرم0.8300.840.84 گرم0.8400.8500.850.860.86 گرم0.870.87 گرم0.8700.88 گرم0.8800.880.890.89 گرم0.900.90.900 گرم0.910.91 گرم0.910 گرم0.920.92 گرم0.920 گرم0.930.93 گرم0.940.94 گرم0.940 گرم0.950.96 گرم0.960 گرم0.97 گرم0.98 گرم0.9800.990.99 گرم11 گرم1.00 گرم0.12گرم0.140 گرم1.5 گرم3.35 گرم1.8 گرم2.40 گرم2.88 گرم
میو گلد
آویز گردنبند طلا 18 عیار زنانه میو گلد مدل GD415
تک‌سایز
۲۳٪
ریسه گالری
آویز پلاک زنانه طلا 18 عیار ریسه گالری مدل Ri3-G-5024-Gold
تک‌سایز
۱۴٪
نوین زر
آویز گردنبند طلا 18 عیار نوین زر مدل NZ-110-PL
0.27 گرم0.39 گرم0.31 گرم0.230 گرم0.20 گرم0.34 گرم0.30 گرم0.57 گرم0.45 گرم0.69 گرم0.18S0.70 گرم0.50 گرم0.160 گرم0.76گرم0.86 گرم0.63 گرم0.65 گرم0.60 گرم0.150.43 گرم0.52 گرم0.82 گرم1.3 گرم2.06 گرم3.05 گرم0.14 گرم1.01 گرم1.02 گرم1.03 گرم1.04 گرم1.051.06 گرم1.07 گرم1.08 گرم2.01 گرم0.281.05 گرم0.5 گرم0.7 گرم0.8 گرم0.9 گرم0.15 گرم0.170 گرم0.17گرم0.18 گرم0.180 گرم0.19 گرم0.190 گرم0.200 گرم0.210 گرم0.21گرم0.220.22 gr0.22 گرم0.220 گرم0.23 گرم0.240.24 گرم0.240 گرم0.250.25 گرم0.250 گرم0.26 گرم0.28 گرم0.280 گرم0.29 گرم0.290 گرم0.2گرم0.3 گرم0.300 گرم0.310.320.32 گرم0.320 گرم0.330.33 گرم0.340.350.35 گرم0.350 گرم0.36 گرم0.360 گرم0.370.37 گرم0.370 گرم0.38 گرم0.380 گرم0.3900.40.400 گرم0.41 گرم0.42 گرم0.4200.44 گرم0.440 گرم0.450 گرم0.460.46 گرم0.460 گرم0.47 گرم0.470 گرم0.48 گرم0.480 گرم0.49 گرم0.4گرم0.500 گرم0.51 گرم0.530.54 گرم0.540 گرم0.550.55 گرم0.550 گرم0.56 گرم0.560 گرم0.570 گرم0.58 گرم0.590.59 گرم0.590 گرم0.6000.600 گرم0.61 گرم0.610 گرم0.620.62 گرم0.6200.630 گرم0.6400.650 گرم0.660.66 گرم0.6600.660 گرم0.6700.680.680 گرم0.690.6900.700 گرم0.71 گرم0.710 گرم0.720.72 گرم0.7200.720 گرم0.730.73 گرم0.730 گرم0.740.74 گرم0.7400.740 گرم0.750.75 گرم0.750 گرم0.760.760 گرم0.77 گرم0.7700.770.78 گرم0.7800.79 گرم0.80 گرم0.8000.81 گرم0.810 گرم0.830.83 گرم0.8300.840.84 گرم0.8400.85 گرم0.8500.850.860.870.87 گرم0.8700.88 گرم0.8800.880.890.89 گرم0.900.900 گرم0.910.91 گرم0.910 گرم0.920.92 گرم0.920 گرم0.930.93 گرم0.940.94 گرم0.940 گرم0.950.96 گرم0.960 گرم0.97 گرم0.98 گرم0.9800.990.99 گرم1.00 گرم0.1 گرم1 گرم1.0 گرم2.00 گرم2.0 گرم1.5 گرم0.50.91.2