انتخاب سایز
برندها
قیمت
نوع
ساده، زنانه
شکل
بافت، حلقه‌ای
مرتب سازی بر اساس:
 • زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN20زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN20
  اقلیمه
  زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN20
  ۱۴۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اقلیمه
 • زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN24زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN24
  اقلیمه
  زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN24
  ۳۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اقلیمه
 • زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN32زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN32
  اقلیمه
  زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN32
  ۲۱۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اقلیمه
 • زنجیر نقره زنانه شهر جواهر کد SJ-CH40زنجیر نقره زنانه شهر جواهر کد SJ-CH40
  Shahrejavaher
  زنجیر نقره زنانه شهر جواهر کد SJ-CH40
  ۸۷,۹۰۰ تومان
  فروش توسط نقره آمیتیس
 • زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN31زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN31
  اقلیمه
  زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN31
  ۲۵۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اقلیمه
 • زنجیر نقره مایا مدل MSM255زنجیر نقره مایا مدل MSM255
  ٪۷ تخفیف تک سایز
  مایا۱۲۴,۹۰۰تومان
  زنجیر نقره مایا مدل MSM255
  ۱۱۶,۵۰۰ تومان
  فروش توسط نقره آمیتیس
 • زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN30زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN30
  اقلیمه
  زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN30
  ۲۷۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اقلیمه
 • زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN28زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN28
  اقلیمه
  زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN28
  ۲۱۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اقلیمه
 • زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN18زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN18
  اقلیمه
  زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN18
  ۲۴۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اقلیمه
 • زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN23زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN23
  اقلیمه
  زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN23
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اقلیمه
 • زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN26زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN26
  اقلیمه
  زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN26
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اقلیمه
 • زنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK4254Sزنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK4254S
  OKNO
  زنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK4254S
  ۱۸۹,۳۸۰ تومان
  فروش توسط جواهر سیتی
 • زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN22زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN22
  اقلیمه
  زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN22
  ۲۳۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اقلیمه
 • زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN33زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN33
  اقلیمه
  زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN33
  ۲۳۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اقلیمه
 • زنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK4272Xزنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK4272X
  OKNO
  زنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK4272X
  ۳۵۸,۲۳۰ تومان
  فروش توسط جواهر سیتی
 • زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN29زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN29
  اقلیمه
  زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN29
  ۲۱۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اقلیمه
 • زنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK4272Mزنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK4272M
  OKNO
  زنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK4272M
  ۳۵۸,۲۳۰ تومان
  فروش توسط جواهر سیتی
 • زنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK4272Lزنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK4272L
  OKNO
  زنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK4272L
  ۳۵۸,۲۳۰ تومان
  فروش توسط جواهر سیتی