انتخاب سایز
برندها
قیمت
نوع
ساده، سفید، زرد
آویز
ندارد، دارد
شکل
حلقه‌ای، بافت، ترکیبی
مرتب سازی بر اساس:
 • زنجیر نقره زنانه کد N2026زنجیر نقره زنانه کد N2026
  ٪۱۸ تخفیف
  متفرقه۹۶,۷۰۰تومان
  زنجیر نقره زنانه کد N2026
  ۷۹,۶۰۰ تومان
  فروش توسط سلین سنتر
 • زنجیر نقره مایا مدل MSM255زنجیر نقره مایا مدل MSM255
  مایا
  زنجیر نقره مایا مدل MSM255
  ۷۱,۹۸۰ تومان
  فروش توسط سيلوراستار
 • زنجیر نقره زنانه مدل ونیزیزنجیر نقره زنانه مدل ونیزی
  ٪۱۵ تخفیف
  متفرقه۹۳,۵۰۰تومان
  زنجیر نقره زنانه مدل ونیزی
  ۷۹,۳۰۰ تومان
  فروش توسط نقره آمیتیس
 • زنجیر نقره زنانه شهر جواهر کد SJ-CH40زنجیر نقره زنانه شهر جواهر کد SJ-CH40
  شهر جواهر
  زنجیر نقره زنانه شهر جواهر کد SJ-CH40
  ۷۴,۶۹۰ تومان
  فروش توسط نقره آمیتیس
 • زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN24زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN24
  ٪۵ تخفیف تک سایز
  اقلیمه۳۹۸,۰۰۰تومان
  زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN24
  ۳۷۸,۱۰۰ تومان
  فروش توسط اقلیمه
 • زنجیر نقره زنانه کد ۷۶۸۵زنجیر نقره زنانه کد ۷۶۸۵
  متفرقه
  زنجیر نقره زنانه کد ۷۶۸۵
  ۱۳۹,۰۵۰ تومان
  فروش توسط جواهر سیتی
 • زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN32زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN32
  ٪۵ تخفیف تک سایز
  اقلیمه۲۳۱,۰۰۰تومان
  زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN32
  ۲۱۹,۴۵۰ تومان
  فروش توسط اقلیمه
 • زنجیر نقره زنانه کد ۶۸۵۸زنجیر نقره زنانه کد ۶۸۵۸
  ٪۱۲ تخفیف
  متفرقه۱۲۳,۸۰۰تومان
  زنجیر نقره زنانه کد ۶۸۵۸
  ۱۰۸,۸۰۰ تومان
  فروش توسط نقره آمیتیس
 • زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN21زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN21
  ٪۵ تخفیف تک سایز
  اقلیمه۳۹۳,۰۰۰تومان
  زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN21
  ۳۷۳,۳۵۰ تومان
  فروش توسط اقلیمه
 • زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN31زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN31
  ٪۵ تخفیف تک سایز
  اقلیمه۲۷۲,۰۰۰تومان
  زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN31
  ۲۵۸,۴۰۰ تومان
  فروش توسط اقلیمه
 • زنجیر نقره زنانه سلین کالا مدل ce-za17زنجیر نقره زنانه سلین کالا مدل ce-za17
  سلین کالا
  زنجیر نقره زنانه سلین کالا مدل ce-za17
  ۲۷۸,۲۴۰ تومان
  فروش توسط برند سلین کالا
 • زنجیر نقره زنانه سلین کالا مدل ce-z4زنجیر نقره زنانه سلین کالا مدل ce-z4
  سلین کالا
  زنجیر نقره زنانه سلین کالا مدل ce-z4
  ۱۷۹,۷۱۰ تومان
  فروش توسط برند سلین کالا
 • زنجیر نقره زنانه مدل فریود کد AL-S1زنجیر نقره زنانه مدل فریود کد AL-S1
  متفرقه
  زنجیر نقره زنانه مدل فریود کد AL-S1
  ۱۱۵,۹۴۰ تومان
  فروش توسط جواهر سیتی
 • زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN33زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN33
  ٪۵ تخفیف تک سایز
  اقلیمه۲۵۱,۰۰۰تومان
  زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN33
  ۲۳۸,۴۵۰ تومان
  فروش توسط اقلیمه
 • زنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK4254Sزنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK4254S
  اکنو
  زنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK4254S
  ۲۴۷,۱۳۰ تومان
  فروش توسط جواهر سیتی
 • زنجیر نقره زنانه سلین کالا مدل ce-z9زنجیر نقره زنانه سلین کالا مدل ce-z9
  سلین کالا
  زنجیر نقره زنانه سلین کالا مدل ce-z9
  ۱,۰۵۱,۴۵۰ تومان
  فروش توسط برند سلین کالا
 • زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN18زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN18
  ٪۵ تخفیف تک سایز
  اقلیمه۲۶۲,۰۰۰تومان
  زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN18
  ۲۴۸,۹۰۰ تومان
  فروش توسط اقلیمه
 • زنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK4256Mزنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK4256M
  اکنو
  زنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK4256M
  ۱۱۷,۹۷۰ تومان
  فروش توسط جواهر سیتی
 • زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN23زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN23
  ٪۵ تخفیف تک سایز
  اقلیمه۲۹۷,۰۰۰تومان
  زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN23
  ۲۸۲,۱۵۰ تومان
  فروش توسط اقلیمه
 • زنجیر نقره زنانه سلین کالا مدل ce-z12زنجیر نقره زنانه سلین کالا مدل ce-z12
  سلین کالا
  زنجیر نقره زنانه سلین کالا مدل ce-z12
  ۳۱۹,۷۳۰ تومان
  فروش توسط برند سلین کالا
 • زنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK4272Xزنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK4272X
  اکنو
  زنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK4272X
  ۴۹۵,۹۳۰ تومان
  فروش توسط جواهر سیتی
 • زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN30زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN30
  ٪۵ تخفیف تک سایز
  اقلیمه۲۹۵,۰۰۰تومان
  زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN30
  ۲۸۰,۲۵۰ تومان
  فروش توسط اقلیمه
 • زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN26زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN26
  ٪۵ تخفیف تک سایز
  اقلیمه۲۵۵,۰۰۰تومان
  زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN26
  ۲۴۲,۲۵۰ تومان
  فروش توسط اقلیمه
 • زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN22زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN22
  ٪۵ تخفیف تک سایز
  اقلیمه۲۵۱,۰۰۰تومان
  زنجیر نقره زنانه اقلیمه کد ZN22
  ۲۳۸,۴۵۰ تومان
  فروش توسط اقلیمه
 • زنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK4272Mزنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK4272M
  اکنو
  زنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK4272M
  ۳۶۹,۹۶۰ تومان
  فروش توسط سيلوراستار
 • زنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK6501زنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK6501
  اکنو
  زنجیر نقره زنانه اکنو مدل OK6501
  ۲۷۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط فاطیماسیلور