کازمآ

برند Cosmea در سال 1983توسط گروه پلز آلمان برای تولید نوارهای بهداشتی و محصولات بهداشت زنان و با خرید تجهیزات از شرکت Unilever متولد گردید.
متاسفانه کالایی با شرایط مورد نظر شما موجود نیست
متاسفانه کالایی با شرایط مورد نظر شما موجود نیست