کراسو

برند کراسو در سال هزارو سیصد و نود وهفت به ثبت رسید و در حوزه پوشاک و مانتو و... شروع به فعالیت نمود.