داس

برند داس (DAS) شامل طبقات کود کشاورزی، آفت‌کش‌ها، ماشین‌های کشاورزی، دستگاه‌های دفع آفات نباتی، کود گیاهی (حاصل از نی و کاه)، تبلیغات، صادرات، خرید و فروش، بسته‌بندی کالا، تحویل کالا، توزیع ، کودها و سایر فراورده‌های شیمیایی کشاورزی (توزیع هوایی و زمینی) است.

متاسفانه کالایی با شرایط مورد نظر شما موجود نیست
متاسفانه کالایی با شرایط مورد نظر شما موجود نیست