دایانا
برند آرایشی دایانا ساخت کارخانه تانالیزا ترکیه است. از سال 1390 فعالیت خود را در ایران توسط شرکت آریا شکوه ارشیا آغاز نمود. در حال حاضر 94 قلم محصول آرایشی را دارا بوده و کلیه مواد اولیه این برند ایتالیایی است. کارخانه تانالیزا بیش از 80 سال سابقه فعالیت در ضمینه محصولات آرایشی و بهداشتی دارد.
دایانا
 رژ لب جامد دایانا کد 24 مجموعه 7 عددی
۲۶٪
دایانا
 رژ لب جامد دایانا کد 22 مجموعه 7 عددی
۲۶٪
دایانا
رژ لب جامد دایانا کد 20 مجموعه 3 عددی
۲۵٪
دایانا
رژ لب جامد دایانا کد 18 مجموعه 3 عددی
۱۵٪
دایانا
رژ لب جامد دایانا کد 16 مجموعه 3 عددی
۲۵٪
دایانا
رژ لب جامد دایانا کد 12 مجموعه 4 عددی
۱۴٪
دایانا
رژ لب جامد دایانا کد 10 مجموعه 4 عددی
۲۳٪
دایانا
رژ لب جامد دایانا کد 9 مجموعه 4 عددی
۲۱٪
دایانا
رژ لب جامد دایانا کد 8 مجموعه 4 عددی
۲۱٪
دایانا
رژلب جامد دایانا مدل Matte شماره 23
۳۷٪
دایانا
رژ لب جامد دایانا مدل Long Stay شماره 02
۱۷٪
دایانا
رژ لب جامد دایانا مدل Long Stay شماره 03
۲۷٪
دایانا
رژ لب جامد دایانا مدل Long Stay شماره 04
۲۴٪
دایانا
رژ لب جامد دایانا مدل Long Stay شماره 06
۲۴٪
دایانا
رژ لب جامد دایانا مدل Long Stay شماره 07
۲۴٪
دایانا
رژ لب جامد دایانا مدل Long Stay شماره 09
۲۴٪
دایانا
رژ لب جامد دایانا مدل Long Stay شماره 10
۲۸٪
دایانا
رژ لب جامد دایانا مدل Long Stay شماره 11
۲۴٪
دایانا
رژ لب جامد دایانا مدل Long Stay شماره 12
۲۰٪
دایانا
رژ لب جامد دایانا مدل Long Stay شماره 15
۱۷٪
دایانا
رژ لب جامد دایانا مدل Long Stay شماره 17
۱۲٪
در حال بارگزاری