دکتر ماساژ

برند دکتر ماساژ جهت تولید دستگاه‌های ماساژ و مراکز مشاوره ماساژ به ثبت رسیده است و شعار این برند (سلامت باش، ثروتمند باش) است.