گتس

برند «گتس» (Gates) یا پاورگریپ تحت نظارت و تولید اتحادیه اروپا می‌باشد. این برند در سال 1911 تاسیس شد و درحال حاضر قوی‌ترین برند تسمه‌های ماشینی و صنعتی است. «گتس» (Gates) تسمه‌های اکثر برندهای خودروساز دنیا را تامین می‌نماید. برند «گتس» (Gates) در خاورمیانه نمایندگی نداشته و صادرات آن به خاورمیانه تحت نظارت اتحادیه اروپا می‌باشد. تسمه‌های خودرویی برند «گتس» (Gates) از باکیفیت‌ترین تسمه‌های خودرو است. 

متاسفانه کالایی با شرایط مورد نظر شما موجود نیست
متاسفانه کالایی با شرایط مورد نظر شما موجود نیست