ایندی پابلیک
ایندی پابلیک بر روی مکتب سادگی تمرکز دارد؛ باور داریم جزئیات و خلاقیت در سادگی معنا پیدا می‌کند. ما دستگاه حسی - پیکری بشر را ستایش می‌کنیم و در استودیو طراحی خود به دنبال ترکیب مواد طبیعت برای خلق دست‌سازه‌هایی جهت تقویت این حس هستیم.