ایوازارو فعالیت خود را از سال 1396 به صورت خصوصی و سفارشی و از سال 1398 به صورت رسمی فعالیت خود را شروع کرد. فلسفه این برند بر پایه فرهنگی چندهزار ساله شکل گرفته است: در فرهنگ ژاپن، سه میمون سمبلیک وجود دارد که با خود اندرزهای اخلاقی به همراه دارند؛ یکی از میمون‌ها، میزارو (Mizaru) چشمهایش را پوشانده تا نظارهگر شر و بدی نباشد؛ میمون دوم، کیکازارو (Kikazaru) گوشهایش را بر بدیها و ناسزاها پوشانده و میمون سوم، ایوازارو (Iwazaru) دهان بر بدگویی پوشانده است.
دسته‌بندی
مردانه، زنانه، بچگانه
مرتب سازی بر اساس: