کفش خزر

کفش خزر در سال 1372 تاسیس شد و با افزایش تولیدات و ارتقا کیفیت توانسته در سال 1383 بعنوان صادرکننده نمونه استان معرفی گردیده و تا کنون تولیدات خود را به کشورهای روسیه، افغانستان و پاکستان و غیره صادر می‌نماید.