لنسور

کمپانی "َAlobon Hong Kong Cosmetic" تولیدکننده‌ی انواع محصولات آرایشی و بهداشتی «لنسور» (Lansur) تحت لیسانس "Italy Lansur Hong Kong Cosmetic" است که با طراحی شرکت‌های ایتالیایی و همچنین مواد اولیه‌ی ایتالیایی که در سطح جهانی در گروه تولیدات باکیفیت و کارآیی بالا، رتبه‌بندی شده است. برند «لنسور» (Lansur) دارای GMP استاندارد و ISO 22716 و ISO 9000 است. علاوه بر کیفیت بالا و تولید با راندمان بالا، طراحی تجهیزات و سیستم R&D این مجموعه از برتری و شکوه زیادی برخوردار است.

لنسور
رژ لب جامد لنسور سری 3D شماره 32
۱۰٪
لنسور
رژ لب جامد لانسور سری Silver شماره 17
۱۰٪
لنسور
رژ لب جامد لنسور سری Charming شماره 05
۱۰٪
لنسور
رژ لب جامد لنسور سری Charming شماره 02
۱۰٪
لنسور
لاک لب لنسور سری Water Glitter شماره 04
۱۰٪
لنسور
لاک لب لنسور سری Water Glitter شماره 02
۱۰٪
لنسور
لاک لب لنسور سری Water Glitter شماره 01
۱۰٪
لنسور
رژ لب مایع لنسور  سری Matte شماره 15
۱۰٪
لنسور
رژ لب مایع لنسور  سری Matte شماره 22
۱۰٪
لنسور
رژ لب مایع لنسور  سری Matte شماره 01
۱۰٪
لنسور
رژ لب مایع لنسور سری Glaze شماره 23
۱۰٪
لنسور
رژ لب مایع لنسور سری Glaze شماره 22
۱۰٪
لنسور
رژ لب مایع لنسور سری Glaze شماره 20
۱۰٪
لنسور
رژ لب مایع لنسور سری Glaze شماره 18
۱۰٪
لنسور
رژ لب مایع لنسور سری Glaze شماره 14
۱۰٪
لنسور
رژ لب مایع لنسور سری Glaze شماره 13
۱۰٪
لنسور
رژ لب مایع لنسور سری Glaze شماره 07
۱۰٪
لنسور
رژ لب مایع لنسور سری Glaze شماره 04
۱۰٪
لنسور
رژ لب مایع لنسور سری Glaring شماره 10
۱۰٪
لنسور
رژ لب مایع لنسور سری Glaring شماره 08
۱۰٪
لنسور
رژ لب مایع لنسور سری Glaring شماره 06
۱۰٪
لنسور
رژ لب مایع لنسور سری Glaring شماره 05
۱۰٪
لنسور
رژ لب مایع لنسور سری Glaring شماره 03
۱۰٪
لنسور
رژ لب مایع لنسور سری Glaring شماره 02
۱۰٪
لنسور
رژ لب جامد لنسور سری 3D شماره D17
۱۰٪
لنسور
رژ لب جامد لنسور  سری 3D شماره D10
۱۰٪
لنسور
رژ لب جامد لنسور سری 3D شماره D26
۱۰٪
لنسور
رژ لب جامد لنسور سری 3D شماره D22
۱۰٪
در حال بارگزاری