مارال
چینی مارال از سال 1385 شروع به فعالیت نموده است و در حال حاضر تولیدکننده انواع ظروف چینی و سرامیکی دکوری و مصرفی است.