ماردینی

برند ماردینی تحت لیسانس شرکت آرایشی و بهداشتی ماردینی فرانسه است و تولید شده توسط شرکت آرایشی مپ در ایران است. در حال حاضر گروه‌های آرایشی صورت و لب و چشم این برند تولیدگردیده و محصولات جدید دیگری در چرخه تولید است.