نی
Nee Make Up Milano اوایل سال 1990 در Lissone شهری کوچک در نزدیکی میلانو پایه گذاری شد. توجه ویژه‌ی این برند به مواد اولیه ی مصرفی مناسب، دانش علمی پیشرفته و تکنیک‌های پیشرفته‌ی استفاده شده در آزمایشگاه هاست که در جهت تولید محصولات آرایشی با بهترین کیفیت به کار گرفته شوند و تحت آزمایشات سخت‌گیرانه پزشکان پوست قرار می‌گیرد.