اوتی

شرکت ارکا طب تجهیز پویا چندین سال است که فعالیت خود را در زمینه محصولات ارتوپدی و کمک درمانی شروع کرده است. این شرکت از سال 1380 فعالت خود را با محصولات ارتوپدی اندک شروع کرد و پس از چند سال با گرفتن مجوزهای مربوطه، سایت تخصصی را در این زمینه ایجاد وبا گسترده کردن تنوع کالاها به فروش محصولات خود به طور مستقیم از طریق سایت پرداخت.