فروشندگان این کالا
یوتی شاپ ۸۳٪ رضایت از کالابرگزیده
ارسال از ۲ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۴۵۳,۵۳۰
۵۸۹,۰۰۰ ۲۳٪
برمازیا ۸۳٪ رضایت از کالا
ارسال از ۱ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۴۸۰,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰
دانکالا ۸۲٪ رضایت از کالابرگزیده
ارسال از ۱ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۴۸۱,۱۳۰
۴۸۱,۱۳۰
دانکالا ۸۲٪ رضایت از کالابرگزیده
آماده ارسال
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۵۱۰,۲۵۰
۵۱۰,۲۵۰
دانکالا ۸۲٪ رضایت از کالابرگزیده
ارسال از ۱ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۴۸۷,۰۰۰
۴۸۷,۰۰۰
یوتی شاپ ۸۳٪ رضایت از کالابرگزیده
ارسال از ۲ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۴۹۷,۰۷۰
۷۸۹,۰۰۰ ۳۷٪
یوتی شاپ ۸۳٪ رضایت از کالابرگزیده
ارسال از ۲ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۴۹۷,۰۷۰
۷۸۹,۰۰۰ ۳۷٪
برمازیا ۸۳٪ رضایت از کالا
ارسال از ۱ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۵۰۹,۰۰۰
۵۰۹,۰۰۰
برمازیا ۸۳٪ رضایت از کالا
ارسال از ۱ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۵۰۹,۰۰۰
۵۰۹,۰۰۰
برمازیا ۸۳٪ رضایت از کالا
آماده ارسال
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۵۴۸,۰۰۰
۵۴۸,۰۰۰
برمازیا ۸۳٪ رضایت از کالا
آماده ارسال
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۵۴۹,۰۰۰
۵۴۹,۰۰۰
اترنال رز ۸۱٪ رضایت از کالا
ارسال از ۲ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۵۰۸,۳۰۰
۵۹۸,۰۰۰ ۱۵٪
جیویل ۸۵٪ رضایت از کالابرگزیده
آماده ارسال
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۵۵۵,۶۱۰
۵۹۱,۰۷۰ ۶٪
جیویل ۸۵٪ رضایت از کالابرگزیده
آماده ارسال
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۵۵۵,۶۱۰
۵۹۱,۰۷۰ ۶٪
اترنال رز ۸۱٪ رضایت از کالا
ارسال از ۲ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۵۲۲,۷۵۰
۶۱۵,۰۰۰ ۱۵٪
یوتی شاپ ۸۳٪ رضایت از کالابرگزیده
ارسال از ۲ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۵۲۸,۶۳۰
۷۸۹,۰۰۰ ۳۳٪
پاتریک مون ۸۸٪ رضایت از کالابرگزیده
ارسال از ۱ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۵۵۰,۰۰۰
۵۵۰,۰۰۰
پاتریک مون ۸۸٪ رضایت از کالابرگزیده
ارسال از ۱ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۵۹۱,۰۰۰
۵۹۱,۰۰۰
پاتریک مون ۸۸٪ رضایت از کالابرگزیده
ارسال از ۱ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۵۹۱,۵۰۰
۵۹۱,۵۰۰
یوتی شاپ ۸۲٪ رضایت از کالابرگزیده
ارسال از ۲ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۵۸۳,۸۶۰
۷۸۹,۰۰۰ ۲۶٪
اترنال رز ۸۱٪ رضایت از کالا
ارسال از ۲ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۵۸۴,۸۰۰
۶۸۸,۰۰۰ ۱۵٪
برمازیا ۸۳٪ رضایت از کالا
ارسال از ۱ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۶۰۵,۰۰۰
۶۰۵,۰۰۰
اترنال رز ۸۱٪ رضایت از کالا
ارسال از ۲ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۵۹۳,۳۰۰
۶۹۸,۰۰۰ ۱۵٪
کوکوملون ۷۶٪ رضایت از کالا
آماده ارسال
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۶۵۷,۰۰۰
۶۵۷,۰۰۰
یوتی شاپ ۸۳٪ رضایت از کالابرگزیده
ارسال از ۲ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۶۰۷,۶۲۰
۷۷۹,۰۰۰ ۲۲٪
برمازیا ۸۳٪ رضایت از کالا
ارسال از ۱ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۶۴۲,۰۰۰
۶۴۲,۰۰۰
یوتی شاپ ۸۳٪ رضایت از کالابرگزیده
آماده ارسال
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۷۰۲,۲۱۰
۷۸۹,۰۰۰ ۱۱٪
دانکالا ۸۲٪ رضایت از کالابرگزیده
ارسال از ۱ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۶۵۷,۰۰۰
۶۵۷,۰۰۰
اترنال رز ۸۱٪ رضایت از کالا
ارسال از ۲ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۶۴۴,۳۰۰
۷۵۸,۰۰۰ ۱۵٪
اترنال رز ۸۱٪ رضایت از کالا
ارسال از ۲ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۶۴۴,۳۰۰
۷۵۸,۰۰۰ ۱۵٪
دانکالا ۸۲٪ رضایت از کالابرگزیده
ارسال از ۱ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۶۶۷,۰۰۰
۶۶۷,۰۰۰
پاتریک مون ۸۸٪ رضایت از کالابرگزیده
ارسال از ۱ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۶۶۹,۰۰۰
۶۶۹,۰۰۰
هانا رامونا ۸۵٪ رضایت از کالا
آماده ارسال
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۷۳۰,۰۰۰
۷۳۰,۰۰۰
دانکالا ۸۲٪ رضایت از کالابرگزیده
ارسال از ۱ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۶۷۷,۰۰۰
۶۷۷,۰۰۰
هانا رامونا ۸۵٪ رضایت از کالا
آماده ارسال
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۷۳۰,۰۰۰
۷۳۰,۰۰۰
پاتریک مون ۸۸٪ رضایت از کالابرگزیده
ارسال از ۱ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۶۹۴,۰۰۰
۶۹۴,۰۰۰
فامیلی شاپینگ ۸۱٪ رضایت از کالا
ارسال از ۲ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۷۰۵,۰۰۰
۷۰۵,۰۰۰
فروشگاه ایران کیدز ۸۴٪ رضایت از کالا
ارسال از ۱ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۷۲۹,۰۰۰
۷۲۹,۰۰۰
کوکی وان ۸۵٪ رضایت از کالا
ارسال از ۲ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۷۲۵,۰۰۰
۷۲۵,۰۰۰
دانکالا ۸۲٪ رضایت از کالابرگزیده
ارسال از ۱ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۷۶۸,۰۰۰
۷۶۸,۰۰۰
پیمان داران ۸۰٪ رضایت از کالا
ارسال از ۱ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۷۹۰,۰۰۰
۷۹۰,۰۰۰
پیمان داران ۸۱٪ رضایت از کالا
ارسال از ۱ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
افزودن به سبد خرید
۹۹۰,۰۰۰
۹۹۰,۰۰۰

سویشرت دخترانه پیپرتس مدل G244

فروشنده: یوتی شاپ
۴۵۳,۵۳۰
۵۸۹,۰۰۰ ۲۳ ٪
ارسال از ۲ روز کاری
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
قیمت تولیدکننده:
سایز: 6 تا 7 سال

نقد و بررسی

سویشرت دخترانه پیپرتس مدل G244

فصول سرد سال هستید، این محصول زیبا از برند اسپانیایی مانگو می‌تواند پیشنهاد مناسبی برای شما باشد.eromrehT® یک برند شستشو هستند 6- در تولید این الیاف از حیوانات استفاده نشده است. لذا اگر علاوه بر مزایای فوق به‌ دنبال یک کاپشن شیک، راحت و گرم برای استفاده روزمره در تنفس دارند 3- حساسیت زا نیستند و ماده شیمیایی خطرناکی در تولید آنها به کار نرفته است 4- قابل بازیافت هستند 5- نگهداری آسانی دارند و به راحتی قابل کرده است. از مزایای الیاف تولیدی با تکنولوژی eromrehT® میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 1- این الیاف بسیار نرم، سبک و گرم هستند 2- قابلیت گردش هوا و ایتالیایی (تاسیس سال )2791 در زمینه عایقهای حرارتی است که با کمک فن آوریهای جدید به پیشرفتهای خوبی در ساخت و توسعه الیاف پارچه ای دست پیدا این کاپشن مردانه، از سری تولیدات فوق سبک برند محبوب و با کیفیت مانگو است که الیاف آن با تکنولوژی eromrehT® تولید شده اند.

ویژگی‌ها

سویشرت دخترانه پیپرتس مدل G244

مشخصات
 • جنس
  پلی استر
  پنبه
  نخ
 • آستین
  بلند
 • یقه
  دکمه دار
 • طرح
  طرح‌دار
 • نحوه بسته شدن
  دکمه
 • نوع لباس
  معمولی
 • کشور مبدا برند
  آلمان
 • کشور تولید کننده
  آلمان

دیدگاه کاربران

سویشرت دخترانه پیپرتس مدل G244

۳.۷ از ۵
از مجموع ۱۴ امتیاز کاربران
جنس و الیاف۴
راحتی در تن۳.۵
لطافت۳.۵
طراحی و زیبایی۴
کیفیت دوخت۴
ارزش خرید به نسبت قیمت۲
شما هم نظر خود را بنویسید!