• ۰
  سبد خرید شما خالی است.
  می‌توانید استایل خاص خود را با بهترین کالاهای برندهای جهان بسازید.
 • وارد شوید

برند رونی در سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را آغاز و در سال ۱۳۹۳ کارگاه کوچک رونی تبدیل به واحد صنعتی بزرگی شد و با تجهیز آن به ماشین‌آلات روز دنیا موجب اشتغال‌زائی تعداد فراوانی از هموطنان گردید. اینک رونی به عنوان بزرگ‌ترین واحد صنعتی تخصصی تولید پیراهن مردانه نائل و به موازات امر تولید، کیفیت و هنر را مدنظر قرار داده و در این راستا از پارچه‌ها و مواد اولیه بسیار با کیفیت اروپائی در تولید بهره می‌برد. ماموریت رونی ترویج مصرف کالای ایرانی و بهبود سلامت اجتماعی و ارتقای هنر طراحی ایرانی است.

مردانه
  قیمت
  مرتب سازی بر اساس:
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۱۹ تخفیف
   Roni۱۲۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۰۴,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۳۰ تخفیف تک سایز
   Roni۲۲۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۶۱,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۵۰ تخفیف
   Roni۲۸۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی یقه برگردان مردانهپیراهن نخی یقه برگردان مردانه
   ٪۶۲ تخفیف تک سایز
   Roni۲۷۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی یقه برگردان مردانه
   ۱۰۷,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۶۰ تخفیف
   Roni۳۵۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین کوتاه مردانهپیراهن نخی آستین کوتاه مردانه
   ٪۶۲ تخفیف
   Roni۲۹۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین کوتاه مردانه
   ۱۱۴,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۵۰ تخفیف
   Roni۲۵۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی یقه برگردان مردانهپیراهن نخی یقه برگردان مردانه
   ٪۴۹ تخفیف تک سایز
   Roni۱۹۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی یقه برگردان مردانه
   ۱۰۱,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۵۰ تخفیف
   Roni۲۴۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۵۰ تخفیف
   Roni۲۴۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۵۹ تخفیف
   Roni۲۴۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۰۱,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۵۰ تخفیف تک سایز
   Roni۲۴۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۵۰ تخفیف
   Roni۲۲۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۶۵ تخفیف
   Roni۳۵۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۲۶,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی یقه برگردان مردانهپیراهن نخی یقه برگردان مردانه
   ٪۷۰ تخفیف تک سایز
   Roni۲۹۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی یقه برگردان مردانه
   ۹۱,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۵۰ تخفیف
   Roni۲۲۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۶۰ تخفیف
   Roni۳۵۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۵۹ تخفیف
   Roni۲۲۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۹۳,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۵۰ تخفیف تک سایز
   Roni۲۵۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۵۰ تخفیف
   Roni۲۲۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی یقه برگردان مردانهپیراهن نخی یقه برگردان مردانه
   ٪۴۹ تخفیف
   Roni۲۴۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی یقه برگردان مردانه
   ۱۲۶,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۶۰ تخفیف تک سایز
   Roni۲۴۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۶۵ تخفیف تک سایز
   Roni۲۹۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۴۹ تخفیف تک سایز
   Roni۱۹۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۰۱,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۴۹ تخفیف تک سایز
   Roni۲۱۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۱۱,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۶۵ تخفیف
   Roni۲۹۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۵۰ تخفیف تک سایز
   Roni۲۹۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۴۹ تخفیف
   Roni۲۶۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۳۶,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۶۵ تخفیف
   Roni۲۹۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی یقه برگردان مردانهپیراهن نخی یقه برگردان مردانه
   ٪۵۰ تخفیف
   Roni۲۴۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی یقه برگردان مردانه
   ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۴۹ تخفیف
   Roni۲۴۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۲۶,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۵۹ تخفیف
   Roni۲۴۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۰۱,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۴۹ تخفیف
   Roni۲۴۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۲۶,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۵۰ تخفیف
   Roni۲۶۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین بلند مردانهپیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ٪۵۵ تخفیف
   Roni۲۲۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین بلند مردانه
   ۱۰۴,۰۰۰ تومان
  • پیراهن نخی آستین کوتاه مردانهپیراهن نخی آستین کوتاه مردانه
   ٪۶۵ تخفیف تک سایز
   Roni۲۴۹,۰۰۰تومان
   پیراهن نخی آستین کوتاه مردانه
   ۸۸,۰۰۰ تومان