روزگاردن

برند روزگاردن در سال 1999 توسط بیزینس من در فرانسه تاسیس شد از ان پس در زمره بهترین‌های مجموعه عطر و ادوکلن قرار گرفت که به علت قیمت پائینش مورد استقبال همه طبقات و افراد خواستار عطرهای قیمت مناسب قرار گرفت.