صاد یک برند ایرانی است که طیف گسترده‌ای از محصولات چرمی از جمله کیف، کفش و اکسسوری را با طراحی‌ کاملا منحصر‌به‌فرد ارائه می‌کند. هدف این برند عرضه محصولات چرمی باکیفیت، با قیمتی مناسب و ایده‌آل برای مشتریان است.
دسته‌بندی
کفش روزمره مردانه، کفش رسمی مردانه، نیم بوت مردانه، دمپایی مردانه، صندل مردانه
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
 • کفش مردانه صاد مدل AG1224کفش مردانه صاد مدل AG1224
  ٪۴۰ تخفیف
  صاد۷۵۰,۰۰۰تومان
  کفش مردانه صاد مدل AG1224
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • دمپایی مردانه صاد مدل KG3902دمپایی مردانه صاد مدل KG3902
  ٪۱۰ تخفیف
  صاد۴۹۰,۰۰۰تومان
  دمپایی مردانه صاد مدل KG3902
  ۴۴۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • صندل مردانه صاد مدل KG3101صندل مردانه صاد مدل KG3101
  ٪۱۰ تخفیف
  صاد۳۹۰,۰۰۰تومان
  صندل مردانه صاد مدل KG3101
  ۳۵۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • کفش مردانه صاد مدل AG1228کفش مردانه صاد مدل AG1228
  ٪۴۰ تخفیف
  صاد۷۵۰,۰۰۰تومان
  کفش مردانه صاد مدل AG1228
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • دمپایی مردانه صاد مدل KG3102دمپایی مردانه صاد مدل KG3102
  ٪۱۰ تخفیف
  صاد۳۹۰,۰۰۰تومان
  دمپایی مردانه صاد مدل KG3102
  ۳۵۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • دمپایی مردانه صاد مدل KG3302دمپایی مردانه صاد مدل KG3302
  ٪۱۰ تخفیف تک سایز
  صاد۴۹۰,۰۰۰تومان
  دمپایی مردانه صاد مدل KG3302
  ۴۴۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • صندل مردانه صاد مدل KG3202صندل مردانه صاد مدل KG3202
  ٪۱۰ تخفیف
  صاد۴۵۰,۰۰۰تومان
  صندل مردانه صاد مدل KG3202
  ۴۰۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • دمپایی مردانه صاد مدل KG3001دمپایی مردانه صاد مدل KG3001
  ٪۱۰ تخفیف تک سایز
  صاد۳۹۰,۰۰۰تومان
  دمپایی مردانه صاد مدل KG3001
  ۳۵۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • دمپایی مردانه صاد مدل KG3903دمپایی مردانه صاد مدل KG3903
  ٪۱۰ تخفیف
  صاد۴۹۰,۰۰۰تومان
  دمپایی مردانه صاد مدل KG3903
  ۴۴۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • دمپایی مردانه صاد مدل KG3002دمپایی مردانه صاد مدل KG3002
  ٪۱۰ تخفیف
  صاد۳۹۰,۰۰۰تومان
  دمپایی مردانه صاد مدل KG3002
  ۳۵۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • کفش روزمره مردانه صاد مدل YA0604کفش روزمره مردانه صاد مدل YA0604
  ٪۴۰ تخفیف
  صاد۷۲۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه صاد مدل YA0604
  ۴۳۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • نیم بوت مردانه صاد مدل YA6603نیم بوت مردانه صاد مدل YA6603
  ٪۵۰ تخفیف
  صاد۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
  نیم بوت مردانه صاد مدل YA6603
  ۵۵۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • دمپایی مردانه صاد مدل KG3003دمپایی مردانه صاد مدل KG3003
  ٪۱۰ تخفیف
  صاد۳۹۰,۰۰۰تومان
  دمپایی مردانه صاد مدل KG3003
  ۳۵۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • کفش روزمره مردانه صاد مدل AG0804کفش روزمره مردانه صاد مدل AG0804
  ٪۳۰ تخفیف
  صاد۷۲۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه صاد مدل AG0804
  ۵۰۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • کفش روزمره مردانه صاد مدل AG0802کفش روزمره مردانه صاد مدل AG0802
  ٪۳۰ تخفیف
  صاد۷۲۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه صاد مدل AG0802
  ۵۰۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • کفش روزمره مردانه صاد مدل YA0601کفش روزمره مردانه صاد مدل YA0601
  ٪۴۰ تخفیف
  صاد۷۲۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه صاد مدل YA0601
  ۴۳۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • کفش روزمره مردانه صاد مدل YA2408کفش روزمره مردانه صاد مدل YA2408
  ٪۱۰ تخفیف
  صاد۸۹۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه صاد مدل YA2408
  ۸۰۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • کفش روزمره مردانه صاد مدل AG0815کفش روزمره مردانه صاد مدل AG0815
  ٪۵۰ تخفیف
  صاد۷۲۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه صاد مدل AG0815
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • کفش روزمره مردانه صاد مدل YA0606کفش روزمره مردانه صاد مدل YA0606
  صاد
  کفش روزمره مردانه صاد مدل YA0606
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • کفش روزمره مردانه صاد مدل YA2409کفش روزمره مردانه صاد مدل YA2409
  ٪۱۰ تخفیف
  صاد۸۹۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه صاد مدل YA2409
  ۸۰۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • کفش روزمره مردانه صاد مدل YA4701کفش روزمره مردانه صاد مدل YA4701
  ٪۱۰ تخفیف تک سایز
  صاد۹۳۵,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه صاد مدل YA4701
  ۸۴۱,۵۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • کفش روزمره مردانه صاد مدل AG1215کفش روزمره مردانه صاد مدل AG1215
  ٪۴۰ تخفیف
  صاد۷۵۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه صاد مدل AG1215
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • کفش روزمره مردانه صاد کد YA4401کفش روزمره مردانه صاد کد YA4401
  ٪۱۰ تخفیف
  صاد۸۹۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه صاد کد YA4401
  ۸۰۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • کفش روزمره مردانه صاد کد AG1201کفش روزمره مردانه صاد کد AG1201
  ٪۲۰ تخفیف
  صاد۷۵۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه صاد کد AG1201
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • کفش روزمره مردانه صاد کد YA0601کفش روزمره مردانه صاد کد YA0601
  ٪۵۰ تخفیف
  صاد۷۲۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه صاد کد YA0601
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • کفش روزمره مردانه صاد مدل AG0404کفش روزمره مردانه صاد مدل AG0404
  ٪۴۰ تخفیف
  صاد۷۹۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه صاد مدل AG0404
  ۴۷۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • کفش روزمره مردانه صاد مدل AG0814کفش روزمره مردانه صاد مدل AG0814
  ٪۳۰ تخفیف
  صاد۷۲۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه صاد مدل AG0814
  ۵۰۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • کفش روزمره مردانه صاد کد AL0110کفش روزمره مردانه صاد کد AL0110
  ٪۱۰ تخفیف
  صاد۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه صاد کد AL0110
  ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • کفش روزمره مردانه صاد مدل YA2406کفش روزمره مردانه صاد مدل YA2406
  ٪۱۰ تخفیف
  صاد۸۹۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه صاد مدل YA2406
  ۸۰۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • کفش روزمره مردانه صاد مدل AL3601کفش روزمره مردانه صاد مدل AL3601
  ٪۱۰ تخفیف
  صاد۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه صاد مدل AL3601
  ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • کفش روزمره مردانه صاد مدل YA7101کفش روزمره مردانه صاد مدل YA7101
  ٪۱۰ تخفیف
  صاد۹۸۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه صاد مدل YA7101
  ۸۸۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • نیم بوت مردانه صاد مدل PP2602نیم بوت مردانه صاد مدل PP2602
  ٪۱۰ تخفیف
  صاد۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
  نیم بوت مردانه صاد مدل PP2602
  ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • کفش روزمره مردانه صاد مدل YA4304کفش روزمره مردانه صاد مدل YA4304
  ٪۱۰ تخفیف
  صاد۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه صاد مدل YA4304
  ۹۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • کفش روزمره مردانه صاد مدل PP2508کفش روزمره مردانه صاد مدل PP2508
  ٪۱۰ تخفیف
  صاد۸۵۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه صاد مدل PP2508
  ۷۶۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • کفش روزمره مردانه صاد مدل YA7504کفش روزمره مردانه صاد مدل YA7504
  ٪۱۰ تخفیف
  صاد۹۵۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه صاد مدل YA7504
  ۸۵۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد
 • کفش روزمره مردانه صاد مدل YA7802کفش روزمره مردانه صاد مدل YA7802
  ٪۱۰ تخفیف
  صاد۹۶۰,۰۰۰تومان
  کفش روزمره مردانه صاد مدل YA7802
  ۸۶۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف و کفش صاد