سازور

سازور به معنی ساخت و پرداخت ، محصولات سازور با تکیه بر صنایع دستی خانگی مانند بافنگی و سوزندوزی ساخته و پرداخت میشود، سازور تاکید بر طراحی ساده و مینیمال دارد. ما مجموعه ی کیف های دست بافت خود را الهام از فرم ظروف قدیمی یا هرانچه برای نیکان ما برای حمل یا انبار وسایل استفاده می کردند، طراحی کرده ایم، تاکید ما به زیبای در عین سادگی است. استفاده از الیاف طبیعی و سازگار با محیط زیست جزو مولفه های اصلی محصولات سازور است. شعار: ما شیفته با دست ساختن هستیم وما با توجه به علایق و توانمندیمان بر ان شدیم تا با احترام بر کار دستدوزها و دست بافت ها را به دستانمان بازگردانیم،ما گروهی از هنرمندان تجسمی هستیم شیفته ی محصولاتی با صرف وقت و توان صنعتگران خانگی تولید میشود.