• ۰
  سبد خرید شما خالی است.
  می‌توانید استایل خاص خود را با بهترین کالاهای برندهای جهان بسازید.
 • وارد شوید

شرکت تولید کفش ایتالیایی Superga در سال 1911 در شهر تورینو ایتالیا احداث شد. این شرکت که بیشتر به واسطه کفش‌های اسنیکرز و راحتی خود معروف شده است در کشورهای مختلفی از آمریکا، آفریقای جنوبی و سایر کشورهای اروپایی شعبه‌هایی احداث کرده است. در حال حاضر این شرکت در حال گسترش محصولات تولیدی خود با هدف استفاده از کفش‌ بدون هیچ محدودیتی است.

دسته‌بندی
مردانه، زنانه، بچگانه
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
 • کتانی بندی زنانهکتانی بندی زنانه
  ٪۶۵ تخفیف
  Superga۷۴۰,۰۰۰تومان
  کتانی بندی زنانه
  ۲۵۸,۰۰۰ تومان
 • کتانی بندی بزرگسالکتانی بندی بزرگسال
  ٪۶۵ تخفیف تک سایز
  Superga۴۸۹,۰۰۰تومان
  کتانی بندی بزرگسال
  ۱۷۱,۰۰۰ تومان
 • کتانی چرم چسبی زنانهکتانی چرم چسبی زنانه
  ٪۶۵ تخفیف
  Superga۹۱۲,۰۰۰تومان
  کتانی چرم چسبی زنانه
  ۳۱۹,۰۰۰ تومان
 • کتانی بندی زنانهکتانی بندی زنانه
  ٪۶۵ تخفیف تک سایز
  Superga۵۶۹,۰۰۰تومان
  کتانی بندی زنانه
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان
 • کتانی بندی زنانهکتانی بندی زنانه
  ٪۶۵ تخفیف
  Superga۵۶۹,۰۰۰تومان
  کتانی بندی زنانه
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان
 • کتانی بندی بزرگسالکتانی بندی بزرگسال
  ٪۷۰ تخفیف
  Superga۸۱۹,۰۰۰تومان
  کتانی بندی بزرگسال
  ۲۴۹,۰۰۰ تومان
 • کتانی نخی بندی مردانهکتانی نخی بندی مردانه
  ٪۶۰ تخفیف تک سایز
  Superga۱,۱۶۳,۰۰۰تومان
  کتانی نخی بندی مردانه
  ۴۶۴,۰۰۰ تومان
 • کتانی بندی زنانهکتانی بندی زنانه
  ٪۴۱ تخفیف
  Superga۳۰۹,۰۰۰تومان
  کتانی بندی زنانه
  ۱۸۳,۰۰۰ تومان
 • کتانی چرم زنانهکتانی چرم زنانه
  ٪۶۲ تخفیف
  Superga۷۴۹,۰۰۰تومان
  کتانی چرم زنانه
  ۲۸۴,۰۰۰ تومان
 • کتانی بندی زنانهکتانی بندی زنانه
  Superga
  کتانی بندی زنانه
  ۴۲۹,۰۰۰ تومان
 • کتانی بندی زنانهکتانی بندی زنانه
  ٪۶۵ تخفیف
  Superga۸۱۹,۰۰۰تومان
  کتانی بندی زنانه
  ۲۸۶,۰۰۰ تومان
 • کتانی بندی زنانهکتانی بندی زنانه
  ٪۶۵ تخفیف
  Superga۷۴۰,۰۰۰تومان
  کتانی بندی زنانه
  ۲۵۸,۰۰۰ تومان
 • کتانی بندی بزرگسالکتانی بندی بزرگسال
  ٪۴۹ تخفیف
  Superga۴۸۹,۰۰۰تومان
  کتانی بندی بزرگسال
  ۲۴۷,۰۰۰ تومان
 • کتانی چرم بندی بزرگسالکتانی چرم بندی بزرگسال
  ٪۶۰ تخفیف
  Superga۱,۰۷۱,۰۰۰تومان
  کتانی چرم بندی بزرگسال
  ۴۲۷,۰۰۰ تومان
 • کتانی چرم بندی زنانهکتانی چرم بندی زنانه
  ٪۶۵ تخفیف
  Superga۹۹۲,۰۰۰تومان
  کتانی چرم بندی زنانه
  ۳۴۷,۰۰۰ تومان
 • کتانی بندی زنانهکتانی بندی زنانه
  ٪۶۰ تخفیف تک سایز
  Superga۶۶۱,۰۰۰تومان
  کتانی بندی زنانه
  ۲۶۳,۰۰۰ تومان
 • کتانی بندی زنانهکتانی بندی زنانه
  ٪۶۵ تخفیف
  Superga۸۱۹,۰۰۰تومان
  کتانی بندی زنانه
  ۲۸۶,۰۰۰ تومان
 • کتانی نخی بندی زنانهکتانی نخی بندی زنانه
  ٪۶۵ تخفیف
  Superga۷۴۰,۰۰۰تومان
  کتانی نخی بندی زنانه
  ۲۵۸,۰۰۰ تومان
 • کتانی چرم بندی بزرگسالکتانی چرم بندی بزرگسال
  ٪۵۶ تخفیف تک سایز
  Superga۳۹۹,۰۰۰تومان
  کتانی چرم بندی بزرگسال
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
 • کتانی چرم بندی بزرگسالکتانی چرم بندی بزرگسال
  ٪۶۵ تخفیف
  Superga۷۴۰,۰۰۰تومان
  کتانی چرم بندی بزرگسال
  ۲۵۸,۰۰۰ تومان
 • کتانی بندی مردانهکتانی بندی مردانه
  ٪۶۵ تخفیف
  Superga۹۱۲,۰۰۰تومان
  کتانی بندی مردانه
  ۳۱۹,۰۰۰ تومان
 • کتانی بندی زنانهکتانی بندی زنانه
  ٪۴۱ تخفیف
  Superga۳۰۹,۰۰۰تومان
  کتانی بندی زنانه
  ۱۸۳,۰۰۰ تومان
 • کتانی چرم بزرگسالکتانی چرم بزرگسال
  ٪۶۲ تخفیف تک سایز
  Superga۴۸۳,۰۰۰تومان
  کتانی چرم بزرگسال
  ۱۸۳,۰۰۰ تومان
 • کتانی جیر بزرگسالکتانی جیر بزرگسال
  ٪۶۲ تخفیف تک سایز
  Superga۴۹۹,۰۰۰تومان
  کتانی جیر بزرگسال
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
 • کتانی بندی بزرگسالکتانی بندی بزرگسال
  ٪۷۰ تخفیف تک سایز
  Superga۸۱۹,۰۰۰تومان
  کتانی بندی بزرگسال
  ۲۴۹,۰۰۰ تومان
 • کتانی بندی مردانهکتانی بندی مردانه
  ٪۶۵ تخفیف
  Superga۹۱۲,۰۰۰تومان
  کتانی بندی مردانه
  ۳۱۹,۰۰۰ تومان
 • کتانی بندی زنانهکتانی بندی زنانه
  ٪۶۰ تخفیف
  Superga۴۲۹,۰۰۰تومان
  کتانی بندی زنانه
  ۱۷۱,۰۰۰ تومان
 • کتانی بندی زنانهکتانی بندی زنانه
  ٪۵۰ تخفیف تک سایز
  Superga۴۳۹,۰۰۰تومان
  کتانی بندی زنانه
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
 • کتانی بندی مردانهکتانی بندی مردانه
  ٪۷۰ تخفیف
  Superga۷۹۳,۰۰۰تومان
  کتانی بندی مردانه
  ۲۳۹,۰۰۰ تومان
 • کتانی چرم بندی بزرگسالکتانی چرم بندی بزرگسال
  ٪۶۵ تخفیف
  Superga۱,۰۷۱,۰۰۰تومان
  کتانی چرم بندی بزرگسال
  ۳۷۴,۰۰۰ تومان
 • کتانی چرم بندی بزرگسالکتانی چرم بندی بزرگسال
  ٪۷۰ تخفیف
  Superga۹۱۲,۰۰۰تومان
  کتانی چرم بندی بزرگسال
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
 • کتانی چرم بندی بزرگسالکتانی چرم بندی بزرگسال
  ٪۶۵ تخفیف
  Superga۸۱۹,۰۰۰تومان
  کتانی چرم بندی بزرگسال
  ۲۸۶,۰۰۰ تومان
 • کتانی چرم بندی بزرگسالکتانی چرم بندی بزرگسال
  ٪۶۵ تخفیف
  Superga۸۱۹,۰۰۰تومان
  کتانی چرم بندی بزرگسال
  ۲۸۶,۰۰۰ تومان
 • کتانی بندی زنانهکتانی بندی زنانه
  ٪۵۵ تخفیف تک سایز
  Superga۳۷۴,۰۰۰تومان
  کتانی بندی زنانه
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
 • کتانی بندی زنانهکتانی بندی زنانه
  ٪۴۱ تخفیف
  Superga۳۹۹,۰۰۰تومان
  کتانی بندی زنانه
  ۲۳۶,۰۰۰ تومان
 • کتانی بندی زنانهکتانی بندی زنانه
  ٪۶۵ تخفیف
  Superga۷۴۰,۰۰۰تومان
  کتانی بندی زنانه
  ۲۵۸,۰۰۰ تومان