زی موی
زی برندی پارسی است. شفاف و راستین به معنی زیستن، جان و حیات. این نام دستچینی ست از درخت زندگی. داستان برند، قصه ای ست اسطوره ای که از معجزه و خیال سخن می گوید، بر پایه “زیبایی نهفته در آفرینش”. گویای این حقیقت که درعمق خلقت هر موجود و جنبنده ای میتوان زیبایی را یافت. مانند بازتاب زیبایی پری در آب و آیینه. زی باور دارد انسان همانطور که هست زیباست. این سرشت ماست: خود را آنگونه که هستی دوست بدار، آیینه را باور کن. زی برندی با استانداردهای بالا و دارای کیفیتی قابلِ رقابت با برندهای نامی و برگزیده ست. محصولی که با سربلندی ایرانیست. طراحیِ به روز، آراسته به کلام و شعرپارسی، هدیه ایست به پارسی زبانان و ایران دوستان. تداوم کیفیت، پایه اصلی این برند است که نشانگر احترام ما به مصرف کننده می باشد.
زی موی
ماسک مو خشک زی موی حجم 200 میلی لیتر
۱۵٪
زی موی
ماسک مو چرب زی مدل حجم 200 میلی لیتر
۴۲٪