شرکت zoano sport با هدف تولید و فروش پوشاک ورزشی در سال ۲۰۰۵، به عنوان یکی از شرکت‌های مدرن در چین تاسیس شد. نگرش زیباشناسی و ایجاد اعتماد به نفس همواره هدف اصلی این برند بوده است که منجر به تولید محصولات با طراحی و کیفیت سطح بالا گردیده است. محصولات این شرکت شامل سری یوگا، تناسب اندام، تی‌شرت‌ها و محصولات ورزشی در دو دسته بندی مردانه و زنانه و لوازم ورزشی ارایه شده است.
دسته‌بندی
تاپ و نیم تنه ورزشی زنانه، شلوار و سرهمی ورزشی زنانه، شلوار و سرهمی زنانه، تی شرت و پولوشرت ورزشی مردانه، تی شرت و پولوشرت ورزشی زنانه، شلوار ورزشی مردانه، کاپشن و جلیقه ورزشی زنانه، لباس زیر ورزشی مردانه
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
 • تیشرت ورزشی زنانه ژوانو مدل FC42103تیشرت ورزشی زنانه ژوانو مدل FC42103
  Zoano
  تیشرت ورزشی زنانه ژوانو مدل FC42103
  ۴۹۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • کاپشن زنانه ژوانو مدل WMWY181013کاپشن زنانه ژوانو مدل WMWY181013
  Zoano
  کاپشن زنانه ژوانو مدل WMWY181013
  ۹۹۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WMTX162012نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WMTX162012
  Zoano
  نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WMTX162012
  ۳۶۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • شورت ورزشی مردانه ژوانو مدل MUK61308شورت ورزشی مردانه ژوانو مدل MUK61308
  Zoano
  شورت ورزشی مردانه ژوانو مدل MUK61308
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • تیشرت ورزشی زنانه ژوانو مدل FC42103تیشرت ورزشی زنانه ژوانو مدل FC42103
  Zoano
  تیشرت ورزشی زنانه ژوانو مدل FC42103
  ۴۹۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WYBX172431نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WYBX172431
  Zoano
  نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WYBX172431
  ۳۹۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • لگینگ زنانه ژوانو مدل WU9K172225لگینگ زنانه ژوانو مدل WU9K172225
  Zoano
  لگینگ زنانه ژوانو مدل WU9K172225
  ۴۷۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • لگینگ ورزشی زنانه ژوانو مدل WU9K172230-Gلگینگ ورزشی زنانه ژوانو مدل WU9K172230-G
  Zoano
  لگینگ ورزشی زنانه ژوانو مدل WU9K172230-G
  ۴۹۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • تاپ ورزشی زنانه ژوانو مدل WUB61234-3تاپ ورزشی زنانه ژوانو مدل WUB61234-3
  Zoano
  تاپ ورزشی زنانه ژوانو مدل WUB61234-3
  ۴۳۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WYBX172206نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WYBX172206
  Zoano
  نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WYBX172206
  ۳۹۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • لگینگ ورزشی مردانه ژوانو مدل MMCK172720لگینگ ورزشی مردانه ژوانو مدل MMCK172720
  Zoano
  لگینگ ورزشی مردانه ژوانو مدل MMCK172720
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • لگینگ ورزشی زنانه ژوانو مدل WUK61231لگینگ ورزشی زنانه ژوانو مدل WUK61231
  Zoano
  لگینگ ورزشی زنانه ژوانو مدل WUK61231
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • تیشرت ورزشی زنانه ژوانو مدل WUT61224تیشرت ورزشی زنانه ژوانو مدل WUT61224
  Zoano
  تیشرت ورزشی زنانه ژوانو مدل WUT61224
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • تاپ ورزشی زنانه ژوانو مدل WYBX162433تاپ ورزشی زنانه ژوانو مدل WYBX162433
  Zoano
  تاپ ورزشی زنانه ژوانو مدل WYBX162433
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WYBX172206-Cنیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WYBX172206-C
  Zoano
  نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WYBX172206-C
  ۳۹۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • تیشرت ورزشی مردانه ژوانو مدل MMTX172704تیشرت ورزشی مردانه ژوانو مدل MMTX172704
  Zoano
  تیشرت ورزشی مردانه ژوانو مدل MMTX172704
  ۴۷۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • لگینگ ورزشی زنانه ژوانو مدل WU9K172230لگینگ ورزشی زنانه ژوانو مدل WU9K172230
  Zoano
  لگینگ ورزشی زنانه ژوانو مدل WU9K172230
  ۴۹۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • شلوار ورزشی مردانه ژوانو مدل WU9K172624شلوار ورزشی مردانه ژوانو مدل WU9K172624
  Zoano
  شلوار ورزشی مردانه ژوانو مدل WU9K172624
  ۴۸۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WYBX172443نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WYBX172443
  Zoano
  نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WYBX172443
  ۳۹۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • تاپ ورزشی زنانه ژوانو مدل WUB61225تاپ ورزشی زنانه ژوانو مدل WUB61225
  Zoano
  تاپ ورزشی زنانه ژوانو مدل WUB61225
  ۳۹۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • تاپ ورزشی زنانه ژوانو مدل WUB61225تاپ ورزشی زنانه ژوانو مدل WUB61225
  Zoano
  تاپ ورزشی زنانه ژوانو مدل WUB61225
  ۴۳۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WMBX162017نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WMBX162017
  Zoano
  نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WMBX162017
  ۳۸۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • شلوار زنانه ژوانو مدل UK51219-Aشلوار زنانه ژوانو مدل UK51219-A
  Zoano
  شلوار زنانه ژوانو مدل UK51219-A
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • لگینگ زنانه ژوانو مدل WUK61231لگینگ زنانه ژوانو مدل WUK61231
  Zoano
  لگینگ زنانه ژوانو مدل WUK61231
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • تاپ ورزشی زنانه ژوانو مدل WUB61234-4تاپ ورزشی زنانه ژوانو مدل WUB61234-4
  Zoano
  تاپ ورزشی زنانه ژوانو مدل WUB61234-4
  ۴۳۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WMBX162017 رنگ صورتینیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WMBX162017 رنگ صورتی
  Zoano
  نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WMBX162017 رنگ صورتی
  ۳۸۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • تیشرت ورزشی مردانه ژوانو مدل MMTX172704تیشرت ورزشی مردانه ژوانو مدل MMTX172704
  Zoano
  تیشرت ورزشی مردانه ژوانو مدل MMTX172704
  ۴۷۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • شلوار زنانه ژوانو مدل WUCK162243شلوار زنانه ژوانو مدل WUCK162243
  Zoano
  شلوار زنانه ژوانو مدل WUCK162243
  ۲۴۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • تاپ ورزشی زنانه ژوانو مدل WUB61225تاپ ورزشی زنانه ژوانو مدل WUB61225
  Zoano
  تاپ ورزشی زنانه ژوانو مدل WUB61225
  ۴۳۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • تاپ ورزشی زنانه ژوانو مدل WYBX162433تاپ ورزشی زنانه ژوانو مدل WYBX162433
  Zoano
  تاپ ورزشی زنانه ژوانو مدل WYBX162433
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • تیشرت ورزشی مردانه ژوانو مدل MMTX172749تیشرت ورزشی مردانه ژوانو مدل MMTX172749
  Zoano
  تیشرت ورزشی مردانه ژوانو مدل MMTX172749
  ۴۷۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WMBX172033نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WMBX172033
  Zoano
  نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WMBX172033
  ۳۹۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • شلوار زنانه ژوانو مدل WUK61216-Aشلوار زنانه ژوانو مدل WUK61216-A
  Zoano
  شلوار زنانه ژوانو مدل WUK61216-A
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WUBX172201نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WUBX172201
  Zoano
  نیم تنه ورزشی زنانه ژوانو مدل WUBX172201
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • شلوار زنانه ژوانو مدل WYCK171442شلوار زنانه ژوانو مدل WYCK171442
  Zoano
  شلوار زنانه ژوانو مدل WYCK171442
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو
 • تیشرت ورزشی مردانه ژوانو مدل MUTX162712تیشرت ورزشی مردانه ژوانو مدل MUTX162712
  Zoano
  تیشرت ورزشی مردانه ژوانو مدل MUTX162712
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژوانو