آکات

Akat تولید لوازم آرایشی و بهداشتی در مقادیر و انواع افزایش یافته است و اهمیت بوی در زندگی مردم را افزایش داده است. تغییر سریع و افزایش جمعیت جهان از عوامل این نوع و تقاضای شدید است. طیف وسیعی از محدوده محصول مطالعات تحقیق و توسعه را به زمان طولانی‌تر می برد. بر این اساس، این روند سخت‌تر برای شرکت ها می شود تا بلافاصله در تقاضای مشتری نسبت به سایر بخش‌ها پاسخ دهند.